Ford Focus: Entertainment - SYNC 3 - Ford Focus - InstructieboekjeFord Focus: Entertainment

Selecteer de entertainmentoptie in de functiebalk.

Entertainment

  1. Audiobron. Selecteer om een andere audiobron te kiezen.
  2. Voorkeuzezenders. Veeg naar links om meer voorkeuzezenders te bekijken.
Zie ook:

Ford Focus. Stabiliteitsregeling
Werking WAARSCHUWING Het systeem is bedoeld om de bestuurder te helpen. Het systeem is niet bedoeld ter vervanging van uw aandacht en inschattingsvermogen. U bent nog steeds verantwoo ...

Ford Focus. On-board diagnosesysteem
Uw auto heeft een on-board diagnosesysteem dat de emissieregeling van de motor controleert. Indien een van de volgende waarschuwingslampjes gaan branden, wijst dit erop dat het on-board ...

Modellen: