Peugeot 308: Driver Sport Pack - Rijden - Peugeot 308 - InstructieboekjePeugeot 308: Driver Sport Pack

Dit pakket beïnvloedt:

De automatische transmissie (indien aanwezig) schakelt sneller.

 

Deze functie is uitsluitend beschikbaar als de Park Assist en de stand Sneeuw van de automatische transmissie niet zijn geselecteerd.

Als de Park Assist wordt ingeschakeld, wordt deze functie automatisch uitgeschakeld.

 

Deze telemetrische gegevens (versnelling in lengte- en dwarsrichting, geleverd vermogen, vuldruk, ...) dienen uitsluitend ter informatie.

Inschakelen

Inschakelen

Houd de knop ingedrukt tot de achtergrondverlichting van het instrumentenpaneel verandert.

Het lampje van de toets blijft branden.

Als het lampje knippert, kan de functie niet worden ingeschakeld (bijvoorbeeld als de Park Assist of de stand Sneeuw is geselecteerd) en gaat de achtergrondverlichting weer over naar de normale modus.

Als het lampje langdurig blijft knipperen, neem dan contact op met het PEUGEOT-netwerk of een gekwalificeerde werkplaats.

Weergave

Weergave

Weergave

Zie ook:

Ford Focus. Koelvloeistof bijvullen
WAARSCHUWING Vul geen motorkoelvloeistof bij wanneer de motor heet is. Als u deze instructie negeert, kan dat verwondingen tot gevolg hebben. Verwijder de vuldop van het koelvloeistofreservoir ...

Ford Focus. Kinderzitjes voor verschillende gewichtsgroepen
Gebruik het correcte kinderzitje als volgt:Babystoeltje (Groep 0+) Plaats kinderen met een lichaamsgewicht van minder dan 13kg in een achterwaarts gericht babystoeltje (groep 0+), dat op de ...

Modellen: