Citroen C4: Eentrapsruitbediening - Elektrische ruitbediening - Toegang tot de auto - Citroen C4 - InstructieboekjeCitroen C4: Eentrapsruitbediening

U hebt twee mogelijkheden:

- handmatig

- automatisch

Nadat het afzetten van het contact kunnen de ruiten nog ongeveer 45 seconden worden bediend, tenzij binnen deze 45 seconden een portier wordt geopend en de auto wordt vergrendeld.

Probeer een ruit, wanneer deze niet met het bedieningspaneel van het bestuurdersportier kan worden bediend, te bedienen met het bedieningspaneel van het desbetreffende portier, en omgekeerd.

 

Om defect raken van de motoren van de ruitbediening te voorkomen, treedt wanneer een ruit tien keer in korte tijd volledig wordt geopend en gesloten een beveiliging in werking die alleen het sluiten van de ruit toestaat.

Als de ruit in dat geval wordt gesloten, zal de ruitbediening na ongeveer 40 minuten weer beschikbaar zijn.

Beveiliging tegen beknellen

Als de ruit sluit en tegen een obstakel stuit, stopt de ruit en gaat deze gedeeltelijk weer open.

Als de ruit (bijvoorbeeld bij vorst) niet wil sluiten, voer dan als de ruit weer opent het volgende uit:

  • druk op de schakelaar tot de ruit volledig is geopend,
  • trek vervolgens direct de schakelaar omhoog tot de ruit volledig is gesloten,
  • houd de schakelaar na het sluiten nog ongeveer 1 seconde vast.

Tijdens deze handelingen is de beveiliging tegen beknellen uitgeschakeld.

Resetten

Als de accukabels zijn losgenomen en weer aangesloten of er een storing heeft plaatsgevonden, moet de ruitbediening worden gereset. Voor iedere schakelaar vanaf het bedieningspaneel aan bestuurderszijde:

Tijdens deze handelingen is de beveiliging tegen beknellen uitgeschakeld.

Zie ook:

Ford Focus. Zitverhogers
WAARSCHUWINGBevestig een kinderzitje of een zitverhoger nooit alleen met de heupgordel of de veiligheidsgordel. Bevestig een kinderzitje of een zitverhoger niet met een veiligheidsgordel di ...

KIA Cee'd. Alarmknipperlichten
De alarmknipperlichten moeten worden gebruikt als u door omstandigheden gedwongen bent de auto op een gevaarlijke plaats tot stilstand te brengen. Zet, als u de auto in noodsituaties tot stils ...

Modellen: