Citroen C4: Handmatig schakelen - Automatische versnellingsbak - Rijden - Citroen C4 - InstructieboekjeCitroen C4: Handmatig schakelen

Het schakelen naar een andere versnelling kan alleen als de snelheid van de auto en het toerental van de motor dit toestaan, anders wordt er tijdelijk overgegaan op de automatische bediening.

Op het instrumentenpaneel verdwijnt de aanduiding D en verschijnen achtereenvolgens de ingeschakelde versnellingen.

Als het motortoerental te laag of te hoog is, knippert de geselecteerde versnelling enkele seconden en vervolgens wordt de werkelijk ingeschakelde versnelling weergegeven.

Als de auto stopt of langzaam rijdt, kiest de automatische versnellingsbak automatisch de 1e versnelling.

Tijdens het schakelen hoeft u het gaspedaal niet los te laten.

Er kan elk moment van de stand D (rijden in de automatische stand) naar de stand M (rijden in de handbediende stand) worden geschakeld.

De programma's Sport en Sneeuw kunnen niet worden ingeschakeld in de handbediende stand.

Onjuiste waarde bij handmatige bediening

Dit symbool verschijnt als een versnelling niet goed is ingeschakeld (de selectiehendel bevindt zich tussen twee standen in).

Parkeren van de auto

Zet, voordat u de motor afzet, de selectiehendel in de stand P of N om de neutraalstand te selecteren.

Trek in beide gevallen de parkeerrem aan om de auto te blokkeren (als de parkeerrem niet in de automatische stand staat)

Als de selectiehendel niet in de stand P staat, klinkt bij het openen van het bestuurdersportier of na ongeveer 45 seconden een geluidssignaal en verschijnt een melding op het display.

  • Zet de selectiehendel in de stand P; het geluidssignaal stopt en de melding verdwijnt.

Storing

Bij aangezet contact wordt een melding op het display van het instrumentenpaneel weergegeven die duidt op een storing in de versnellingsbak.

In dit geval werkt de versnellingsbak met een noodprogramma en blijft de 3e versnelling ingeschakeld. U kunt dan een hevige schok waarnemen bij het selecteren van R vanuit de stand P, of R vanuit de stand N. Dit is niet schadelijk voor de versnellingsbak.

Rijd niet harder dan 100 km/h (afhankelijk van de geldende snelheidslimiet).

Laat het systeem controleren door het CITROËN-netwerk of door een gekwalificeerde werkplaats.

De automatische versnellingsbak kan beschadigd raken:

  • als u het gaspedaal en het rempedaal gelijktijdig intrapt,
  • als u, indien de accu geen stroom levert, de selectiehendel vanuit de stand P geforceerd naar een andere stand schakelt.

 

Zet, om het brandstofverbruik tijdens langdurig stilstaan met draaiende motor (file...) te beperken, de selectiehendel in de stand N en trek de parkeerrem aan, behalve als deze in de automatische stand staat.
Zie ook:

Ford Focus. Overzicht instrumentenpaneel - rechts stuur
Knoppen voor snelheidsregeling. Zie Gebruik maken van snelheidsregeling. Instrumentengroep. Zie Meters. Toetsen van het informatiedisplay. Zie ...

Citroen C4. Storing in en resetten van de afstandsbediening
Na het losnemen en weer aansluiten van de accukabels, het vervangen van de batterij van de afstandsbediening of een storing in de afstandsbediening kan de auto niet meer met de afstandsbediening o ...

Modellen: