Citroen C4: Uitnemen van de flacon - Bandenreparatieset - Storingen verhelpen - Citroen C4 - InstructieboekjeCitroen C4: Uitnemen van de flacon

Uitnemen van de flacon

Let op dat er geen afdichtmiddel uit de flacon stroomt.

De uiterste gebruiksdatum staat op de patroon vermeld.

De patroon met afdichtmiddel kan slechts één keer gebruikt worden en moet daarna worden vervangen, ook als hij niet leeg is.

Werp de patroon na gebruik niet weg, maar lever deze in bij het CITROËNnetwerk of een officieel inzamelpunt.

Vergeet niet om bij het CITROËNnetwerk of een gekwalificeerde werkplaats een nieuwe patroon met afdichtmiddel te kopen. 

Controle / aanpassen bandenspanning

U kunt de compressor, zonder inspuiting van het afdichtmiddel, ook gebruiken om:

Controle / aanpassen bandenspanning

Controle / aanpassen bandenspanning

Zie ook:

Toyota Auris. Overzicht waarschuwingslampjes en waarschuwingszoemers
Waarschuwingslampje Waarschuwingslampje/details/handelingen Waarschuwingslampje (waarschuwingszoemer) remsysteem*1 Geeft het volgende aan: Het remvloeisto ...

Ford Focus. Adaptieve koplampen
De koplampen zijn ontworpen om te worden aangepast wanneer u een bocht neemt of als de camera rijstrookmarkeringen detecteert die wijzen op een bocht of verkeersborden die een kruispunt of r ...

Modellen: