Ford Focus: Alle MyKeys wissen - MyKey - Ford Focus - InstructieboekjeFord Focus: Alle MyKeys wissen

Wanneer u alle MyKeys wist, verwijdert u alle beperkingen en worden alle MyKeys gereset naar hun oorspronkelijke status van admin-sleutel.

Schakel het contact in met behulp van een admin-sleutel.

Als u alle MyKeys wilt wissen, gebruikt u de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel om het volgende te selecteren:

Menu-item Handeling
Instellingen Druk op de menutoets.
MyKey Druk op de OK-toets.
MyKeys wissen Houd de knop OK ingedrukt tot er een bevestigingsbericht verschijnt in het informatiedisplay.

Informatiemeldingen MyKey

Mededeling Omschrijving
OK vasthouden wist alle MyKeys Wordt weergegeven bij het wissen van alle MyKeys.
Alle MyKeys gewist Wordt weergegeven ter bevestiging dat alle MyKeys zijn gewist.
Zie ook:

Ford Focus. Het voertuig starten met hulpstartkabels
WAARSCHUWING Houd accu's buiten het bereik van kinderen. Accu's bevatten zwavelzuur. Voorkom contact met huid, ogen of kleding. Wanneer u in de buurt van een accu werkt, moet u uw ogen besc ...

Opel Astra. Driver Information Center
Het Driver Information Center is ondergebracht in de instrumentengroep. Afhankelijk van de versie en de instrumentengroep is het Driver Information Center verkrijgbaar als Midleveldisplay of Up ...

Modellen: