Ford Focus: Antidiefstalsysteem - Beveiliging - Ford Focus - InstructieboekjeFord Focus: Antidiefstalsysteem

Perimeteralarm

Het perimeteralarm is een afschrikmiddel voor personen die ongeoorloofd de portieren of de motorkap proberen te openen.

Interieursensors

De interieursensoren bevinden zich in de dakconsole.

Wanneer u uw voertuig vergrendelt en het alarm inschakelt, zijn de sensoren ontworpen om alle bewegingen in uw voertuig te detecteren.

N.B.: Bedek de interieursensoren niet.

Hellingsensoren

Wanneer u uw voertuig vergrendelt en het alarm inschakelt, zijn de sensoren ontworpen om elke poging om uw voertuig op te heffen te detecteren, bijvoorbeeld om een wiel te verwijderen of het voertuig weg te slepen.

Sirene met afzonderlijke accu

De sirene met afzonderlijke accu is een aanvullend alarmsysteem met eigen accu en een sirene die weerklinkt als de voertuigaccu of de afzonderlijke accu van de sirene wordt losgekoppeld.Het systeem wordt ingeschakeld wanneer u uw auto vergrendelt.

Alarm activeren

Wanneer het alarm is ingeschakeld, kan het op een van de volgende manieren worden geactiveerd:

Wanneer het alarm is geactiveerd, klinkt de claxon gedurende 30 seconden en knipperen de alarmknipperlichten 5 minuten.

Bij elke verdere poging om een van bovenstaande handelingen uit te voeren gaat het alarm opnieuw af.

Volledig beveiligd en beperkt beveiligd

Voll. beveiligd

Volledige beveiliging is de standaard instelling.

Bij volledige beveiliging zijn de interieursensors ingeschakeld als u het alarm inschakelt.

N.B.: Schakel het alarm niet in indien zich personen, dieren of andere bewegende voorwerpen in de auto bevinden.

Gereduceerde beveiliging

Bij gereduceerde beveiliging zijn de interieursensors uitgeschakeld wanneer u het alarm inschakelt.

Volledig of beperkt beveiligd instellen

Om volledig beveiligd of beperkt beveiligd in te stellen, gebruikt u de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel om het volgende te selecteren:

Menu-item Handeling
Instellingen Druk op de menutoets.
Voertuiginstellingen Druk op de OK-toets.
Alarminstallatie Druk op de OK-toets.
Alarminstellingen Druk op de OK-toets.
Volledig beveiligd Druk de wisseltoets omhoog of omlaag om de gewenste instelling te kiezen.Druk op de OK-toets.
Beperkt beveiligd

Vragen (Indien aanwezig)

Als u vragen inschakelt, kunt u kiezen welke beveiliging u wenst nadat u het contact hebt uitgeschakeld.

Nadat u het contact hebt uitgeschakeld, gebruikt u de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel om het volgende te selecteren:

Menu-item Handeling
Volledig beveiligd Druk de wisseltoets omhoog of omlaag om de gewenste instelling te kiezen.Druk op de OK-toets.
Beperkt beveiligd

N.B.: Als u geen instelling kiest, gebruikt het systeem standaard de volledige beveiliging.

Vragen in- of uitschakelen

Om vragen in of uit te schakelen, gebruikt u de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel om het volgende te selecteren:

Menu-item Handeling
Instellingen Druk op de menutoets.
Voertuiginstellingen Druk op de OK-toets.
Alarminstallatie Druk op de OK-toets.
Vragen Druk op de OK-toets.

Het alarm inschakelen

Het alarm wordt ingeschakeld wanneer u uw auto vergrendelt.

Het alarm uitschakelen

Auto's zonder sleutelloze toegang

Schakel het alarm en het alarmsignaal uit door de portieren met de sleutel te ontgrendelen, schakel het contact binnen 12 seconden met een correct gecodeerde sleutel in of ontgrendel de portieren met de afstandsbediening.

Auto's met sleutelloos toegangssysteem

Perimeteralarm

Schakel het alarm en het alarmsignaal uit door de portieren met de sleutel te ontgrendelen en zet het contact aan of ontgrendel de portieren met de afstandsbediening.

N.B.: De passieve sleutel moet zich binnen het detectiegebied van dat portier bevinden.

Categorie 1 alarm

Schakel het alarm en het alarmsignaal uit door de portieren te ontgrendelen, zet het contact binnen 12 seconden aan met een correct gecodeerde sleutel of ontgrendel de portieren of de achterklep met de afstandsbediening.

N.B.: De passieve sleutel moet zich binnen het detectiegebied van dat portier bevinden.

Informatieberichten alarmsysteem

Mededeling Handeling
Voertuigalarm Start voertuig om het alarm te stoppen Wordt weergegeven wanneer het alarm is geactiveerd vanwege onbevoegd toegang verkrijgen tot auto.
Alarmmelding
Zie ook:

Ford Focus. Kindersloten - Auto's met: Mechanische kindersloten
WAARSCHUWING De achterportieren kunnen niet van binnenuit worden ontgrendeld indien het kinderslot is ingeschakeld. Op de achterrand van elk achterportier bevindt zich een kinderslot.U m ...

Ford Focus. Algemene informatie
WAARSCHUWING Zorg dat u voorwerpen in de bagageruimte goed vastmaakt. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot verwondingen bij bruusk remmen of een botsing.Leg geen voorwerpe ...

Modellen: