Ford Focus: Een benzinemotor starten - 
	Handgeschakelde versnellingsbak - Motor 
starten en stoppen - Ford Focus - InstructieboekjeFord Focus: Een benzinemotor starten - Handgeschakelde versnellingsbak

Ford Focus / Ford Focus - Instructieboekje / Motor starten en stoppen / Een benzinemotor starten - Handgeschakelde versnellingsbak

De snelheid waarbij de motor onmiddellijk na het starten stationair draait wordt geoptimaliseerd om de emissies te minimaliseren en het interieurcomfort en het brandstofverbruik te optimaliseren.

N.B.: U kunt de motor slechts beperkte tijd proberen te starten voordat het startsysteem tijdelijk wordt uitgeschakeld. Als u de tijdslimiet voor het starten overschrijdt, wordt wellicht een bericht weergegeven en kunt u de motor minstens 15 minuten niet proberen te starten.

Voordat u uw auto start, controleert u het volgende:

Auto's met een contactsleutel
 1. Trap het koppelingspedaal volledig in.
N.B.: Druk het gaspedaal niet in.
 1. Zet de sleutel in stand III.
N.B.: U kunt 15 seconden lang of totdat de motor start proberen om de motor te starten.

N.B.: De motor start minder snel bij lagere temperaturen. De startmotor draait wellicht enkele seconden wanneer het erg koud is.

Auto's met drukknop contactschakelaar

Zie Drukknop contactschakelaar.

Motor slaat niet aan

Als u de motor na 3 startpogingen nog niet kunt starten, wacht u 10 seconden en gaat u als volgt te werk:

Auto's met een contactsleutel
 1. Trap het koppelingspedaal volledig in.
 1. Schakel de parkeerrem in.
 1. Schakel naar neutraal.
 1. Trap het gaspedaal volledig in en houd het ingetrapt.
 1. Draai de sleutel in stand III en wacht tot de motor start.
 1. Laat het gaspedaal los.
 1. Start de motor.
Auto's met drukknop contactschakelaar

Zie Drukknop contactschakelaar.

Automatische uitschakeling van motor

Bij auto's met een contactschakelaar met drukknop wordt de motor uitgeschakeld als deze gedurende een langere periode stationair draait.Het contact wordt ook uitgezet, om accuvermogen te besparen.Voordat uw auto zichzelf uitschakelt, verschijnt er een bericht in het informatiedisplay met een timer die aftelt.Als u binnen 30 seconden geen actie onderneemt, schakelt uw auto zichzelf uit.In het informatiedisplay verschijnt een ander bericht, om u te laten weten dat uw auto zichzelf heeft uitgezet om brandstof te besparen.Start uw auto zoals u dat normaal zou doen.

Automatische uitschakeling motor annuleren

Er wordt 30 seconden lang afgeteld. Tijdens het aftellen kunt u op elk moment het uitschakelen stoppen of de timer resetten door een van de volgende handelingen uit te voeren:

De automatische uitschakeling van de motor in- of uitschakelen

Om de automatische uitschakeling van de motor in of uit te schakelen, gebruikt u de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel om het volgende te selecteren:

Menu-item Handeling
Instellingen Druk op de menutoets.
Voertuiginstellingen Druk op de OK-toets.
Motor automatisch uit Druk op de OK-toets.

N.B.: De automatische uitschakeling kan niet voorgoed worden uitgeschakeld.Als u dit uitschakelt, wordt het weer ingeschakeld telkens wanneer u het contact aanzet.

Motor stoppen bij stilstaande auto

Auto's met een contactsleutel

 1. Schakel naar neutraal.
 1. Zet de sleutel in stand 0.
 1. Schakel de parkeerrem in.
Auto's met drukknop contactschakelaar

Zie Drukknop contactschakelaar.

Motor stoppen bij rijdende auto

WAARSCHUWING

Afzetten van de motor terwijl nog met de auto wordt gereden, leidt tot aanzienlijk verlies van rembekrachtiging. Er is meer kracht nodig om de remmen in te schakelen en uw auto tot stilstand te brengen. De stuurbekrachtiging kan ook aanzienlijk verminderd zijn. De stuurinrichting wordt niet geblokkeerd, maar er kan meer stuurkracht nodig zijn voor uw auto. Wanneer u het contact uitschakelt, kunnen sommige elektrische circuits, bijvoorbeeld airbags, ook worden uitgeschakeld. Als u het contact per ongeluk uitschakelt, kunt u de transmissie in neutraal (N) zetten en de motor opnieuw starten.

Auto's met een contactsleutel

 1. Zet de transmissie in de neutrale stand en gebruik de remmen om uw auto veilig tot stilstand te brengen.
 1. Zet de sleutel in stand 0.
 1. Schakel de parkeerrem in.
Auto's met drukknop contactschakelaar

Zie Drukknop contactschakelaar.

Beschermen tegen uitlaatgassen

WAARSCHUWING

Door uitlaatlekkages kunnen schadelijke en eventueel dodelijke gassen in het interieur dringen. Ruikt u uitlaatgassen in uw auto, laat de auto dan onmiddellijk controleren. Rijd niet als u uitlaatgassen ruikt.

Belangrijke informatie over ventileren

Wanneer u uw auto stopt en de motor gedurende langere tijd stationair laat draaien, raden we aan dat u een van de volgende handelingen uitvoert:

Waarschuwingslampen motor

Als deze lamp brandt terwijl de motor draait, wijst dit op een storing.Het systeem voor on-board diagnose heeft een storing gedetecteerd met het systeem voor de emissieregeling.

Als het knippert, slaat de motor wellicht over. Hogere uitlaatgastemperaturen kunnen schade aan de katalysator of andere delen van de auto veroorzaken. Vermijd snel optrekken en hard afremmen en laat uw auto onmiddellijk repareren.

Waarschuwingslamp aandrijflijn

Als deze lamp brandt terwijl de motor draait, wijst dit op een storing.Als deze lamp tijdens het rijden knippert, verlaag de rijsnelheid dan onmiddellijk.Vermijd snel optrekken en hard afremmen en laat uw auto onmiddellijk repareren.

Als beide lampen branden terwijl de motor draait, brengt u de auto zo snel mogelijk tot stilstand wanneer dit veilig kan.Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot verminderd vermogen en afslaan van de motor.Zet de auto van contact en probeer de motor te starten.Laat uw auto onmiddellijk controleren.

Informatiemeldingen startsysteem

Mededeling Handeling
Accessoirecontact is actief Wordt weergegeven wanneer u het contact aanzet en de motor niet start.
Tijdoverschrijding motorstart Wordt weergegeven als u de tijdslimiet voor het starten overschrijdt. U kunt de motor 15 minuten lang niet proberen te starten. Als u de motor na 15 minuten nog steeds niet kunt starten, laat uw auto dan onmiddellijk controleren.
Startsysteem Storing Wordt weergegeven als u de auto niet met een correct gecodeerde sleutel kunt starten.Het systeem heeft een storing ontdekt die onderhoud vereist.Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.
Zie ook:

Ford Focus. Informatie eCall-gebruiker
Informatie voor gebruikers van eCall volgens Richtlijn (EU) 2017/78, Bijlage I, Deel 3 1 BESCHRIJVING VAN HET ECALL-BOORDSYSTEEM 1,1, ...

Toyota Auris. Gebruik van het menu SET UP (menu "Phone" (telefoon))
Een nieuw telefoonnummer toevoegen Selecteer "Add contacts" (contacten toevoegen) met de toetsen <SELECT, TUNE> en SETUP ENTER. Alle contacten uit de mobiele telefoon overzetten Selectee ...

Modellen: