Ford Focus: Intelligente snelheidsbegrenzer - Rijhulpmiddelen - Ford Focus - InstructieboekjeFord Focus: Intelligente snelheidsbegrenzer

Ford Focus / Ford Focus - Instructieboekje / Rijhulpmiddelen / Intelligente snelheidsbegrenzer

Werking

WAARSCHUWING

Wanneer u een heuvel afrijdt, kan uw rijsnelheid hoger worden dan de ingestelde snelheid. Het systeem gebruikt de remmen niet.

U bent steeds verantwoordelijk voor de bediening van uw auto. Het systeem is bedoeld als hulpmiddel en is ontheft de bestuurder niet van zijn plicht om tijdens het rijden voorzichtig en oplettend te zijn. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto en al dan niet dodelijke verwondingen.

Met het systeem kunt u de rijsnelheid begrenzen op de maximale snelheidslimiet die wordt gedetecteerd door het systeem voor verkeersbordherkenning. Als het systeem voor verkeersbordherkenning bijvoorbeeld een snelheidslimiet van 80km/h detecteert, wordt de rijsnelheid begrensd tot 80km/h.Indien nodig kunt u de ingestelde snelheid tijdelijk overschrijden, bijvoorbeeld tijdens het inhalen.

N.B.: Het systeem begrenst de rijsnelheid niet op de snelheidslimieten die worden weergegeven met een aanvullend verkeersbord in het informatiedisplay.

Intelligente snelheidsbegrenzer gebruiken

De bedieningselementen bevinden zich op het stuurwiel.

Het systeem in- of uitschakelen

Druk hierop om het systeem in stand-by te zetten. Het systeem vraagt u een snelheid in te stellen of toont de gedetecteerde snelheidslimiet als de ingestelde snelheid. Druk nogmaals om het systeem uit te schakelen.

N.B.: Het pictogram van de snelheidsbegrenzing en het controlelampje met de ingestelde snelheid worden grijs weergegeven in stand-by.

N.B.: Het systeem begrenst de rijsnelheid niet in stand-by.

Snelheidsbegrenzer instellen

Druk de wisseltoets omhoog of omlaag terwijl het systeem stand-by staat om de snelheidsbegrenzer op de huidige rijsnelheid in te stellen.De ingestelde snelheid wordt opgeslagen en op het informatiedisplay weergegeven.

N.B.: De ingestelde snelheidsbegrenzer wordt aangepast wanneer het systeem een verschillende maximale snelheidslimiet detecteert.

N.B.: Als het systeem geen maximale snelheidslimiet kan detecteren, gaat het systeem terug in stand-by.

U kunt de ingestelde snelheid aanpassen in kleine of grote stappen. Druk de wisseltoets één keer omhoog of omlaag om de ingestelde snelheid in kleine stappen aan te passen. Houd de wisseltoets omhoog of omlaag ingedrukt om de ingestelde snelheid in grote stappen aan te passen.

Ingestelde snelheid annuleren

Druk hierop om de snelheidsbegrenzing te annuleren. Het systeem gaat terug naar de stand-by modus.

Ingestelde snelheid hervatten

Druk hierop om de ingestelde snelheidsbegrenzing te hervatten. Het systeem stelt de snelheidsbegrenzer in op de gedetecteerde maximale snelheidslimiet op het moment dat deze wordt hervat.

Snelheidslimiet doelbewust overschrijden

Trap het gaspedaal hard in om de ingestelde snelheidslimiet tijdelijk te overschrijden. Het systeem wordt hervat wanneer de rijsnelheid onder de ingestelde maximumsnelheid is gedaald of wanneer u op de knop RES drukt.

Systeemwaarschuwingen

In de volgende situaties wordt er een waarschuwing weergegeven in het informatiedisplay:N.B.: Er klinkt een geluidssignaal als u de ingestelde snelheidslimiet blijft overschrijden.

N.B.: Als het systeem voor verkeersbordherkenning een snelheidslimiet detecteert die buiten het bedrijfsbereik ligt, hoort u een geluidssignaal en gaat het systeem terug naar stand-by.

Instellingen tolerantie intelligente snelheidsbegrenzing aanpassen

Via het grenswaardemenu in het informatiedisplay kunt u een permanente snelheidsgrenswaarde instellen die geldt ter aanvulling op de gedetecteerde snelheidslimiet.

Om de instelling van de tolerantie voor de snelheid aan te passen, gebruikt u de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel om het volgende te selecteren:

Menu-item Handeling
Bestuurdersas. Druk op de menutoets.
Speed Limiter Druk op de OK-toets.
Intelligent Druk op de OK-toets.
Tolerantie Druk op de OK-toets.Druk de wisseltoets omhoog of omlaag om de gewenste snelheidsinstelling te kiezen.Druk op de OK-toets.

Omschakelen naar normale snelheidsbegrenzing

Via het informatiedisplay kunt u wisselen tussen de intelligente snelheidsbegrenzing en de normale snelheidsbegrenzing. Met de intelligente snelheidsbegrenzing kunt u de rijsnelheid begrenzen op de maximale snelheidslimiet die wordt gedetecteerd door het systeem voor verkeersbordherkenning. Met de normale snelheidsbegrenzing kunt u de rijsnelheid handmatig begrenzen met behulp van de bediening op het stuurwiel.

Om te wisselen tussen de intelligente snelheidsbegrenzing en de normale snelheidsbegrenzing, gebruikt u de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel om het volgende te selecteren:

Menu-item Handeling
Bestuurdersas. Druk op de menutoets.
Speed Limiter Druk op de OK-toets.
Intelligent Druk op de OK-toets.

N.B.: Als u de intelligente snelheidsbegrenzing uitschakelt, schakelt het systeem standaard over naar de handmatige snelheidsbegrenzing. U kunt de snelheidsbegrenzing handmatig instellen met de bediening op het stuurwiel.

Zie ook:

Ford Focus. Overzicht motorruimte - 1.0L EcoBoost, rechts stuur
Expansiereservoir. Zie Motorkoelvloeistof controleren. Remvloeistofreservoir. Zie Remvloeistof controleren. Oliepeilstaaf. Zie Oliepei ...

Opel Astra. Stoelpositie
Waarschuwing Alleen met een correct ingestelde stoel rijden.   Gevaar Altijd op minstens 25 cm afstand van het stuurwiel zitten zodat de airbag veilig in werking kan treden. &n ...

Modellen: