KIA Cee'd: Accu - Onderhoud - KIA Cee'd - InstructieboekjeKIA Cee'd: Accu

Voor een optimale werking van de accu

Accu

WAARSCHUWING - Gevaren accu

Lees de volgende aanwijzingen voor het omgaan met de accu zorgvuldig door.

Houd brandende sigaretten, vonken en open vuur uit de buurt van de accu.

Er bevindt zich altijd wat van het zeer licht ontvlambare waterstof in de accucellen. Dit kan ontploffen.

Houd accu's buiten bereik van kinderen, aangezien accu's het zeer agressieve zwavelzuur bevatten. Laat accuzuur niet in contact komen met uw huid, uw ogen, kleding en de lak van de auto.

Spoel uw ogen gedurende ten minste 15 minuten en roep onmiddellijk medische hulp in wanneer u elektrolyt in uw ogen krijgt.

Was uw huid grondig wanneer deze in aanraking komt met elektrolyt. Roep onmiddellijk medische hulp in wanneer u pijn of een brandend gevoel heeft.

Draag een veiligheidsbril tijdens het opladen van en het werken in de buurt van accu's. Zorg altijd voor ventilatie wanneer in een afgesloten ruimte wordt gewerkt.

Een onjuist afgevoerde batterij kan schadelijk zijn voor het milieu en voor uw gezondheid. Zorg ervoor dat de batterij volgens de wettelijke voorschriften wordt afgevoerd.

De accu bevat lood. Gooi deze na gebruik niet weg.

Breng de accu naar een officiële Kia-dealer, zodat deze gerecycled kan worden.

 • Bij het optillen van een accu met een kunststof behuizing kan door de druk accuzuur naar buiten komen, waardoor persoonlijk letsel optreedt. Houd bij het optillen uw handen aan de zijkant van de accu.

 • Laad nooit een accu bij terwijl de accukabels nog aangesloten zijn.

 • Het ontstekingssysteem werkt met hoogspanning. Raak de onderdelen van de ontsteking niet aan als de motor draait of het contact in stand ON staat.

Het niet in acht nemen van bovenstaande waarschuwingen kan leiden tot ernstig letsel.

Accu

De werkelijke sticker op de accu kan afwijken van de afbeelding.

Accucapaciteitsticker (zie het voorbeeld)

 1. CMF60L-BCI: De door Kia gebruikte naam van de accu
 2. 12V: De nominale spanning
 3. 60Ah(20HR): De nominale capaciteit (in ampère-uur)
 4. 92RC: De nominale reservecapaciteit (in min.)
 5. 550CCA: De koude-test in ampère volgens SAE-norm
 6. 440A: De koude-test in ampère volgens EN-norm

Accu opladen

Uw auto is uitgerust met een onderhoudsvrije accu.

WAARSCHUWING - Laden van de accu

Neem bij het laden van de accu de volgende voorzorgsmaatregelen in acht:

 • De accu moet uit de auto worden verwijderd en in een goed geventileerde ruimte geplaatst worden.
 • Houd sigaretten, vonken en open vuur uit de buurt van de accu.
 • Houd de accu tijdens het laden in de gaten; beëindig het laden of wijzig de laadstroom wanneer het elektrolyt in de cellen begint te borrelen of de temperatuur van het elektrolyt hoger dan 49ºC wordt.
 • Draag een veiligheidsbril wanneer u de accu tijdens het opladen controleert.
 • Neem de acculader in de onderstaande volgorde los.
  1. Zet de hoofdschakelaar van de acculader uit.
  2. Neem de klem los van de minpool.
  3. Neem de klem los van de pluspool.
 • Schakel vóór het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de accu of het laden van de accu alle elektrische verbruikers uit en zet de motor af.
 • Neem de minkabel van de accu altijd eerst los en sluit de minkabel van de accu altijd als laatste weer aan.

Te resetten onderdelen

Te resetten onderdelen nadat de accu is ontladen of na het weer aansluiten van de accukabels.

Zie ook:

Ford Focus. Sleeppunten
Bevestigingspunt voor Duw zachtjes op het klepje van het bevestigingspunt van het sleepoog op de aangeduide positie en laat los. Trek het er recht uit. N.B.: Het klepje van he ...

KIA Cee'd. Vóór het rijden
Vóór het instappen Zorg ervoor dat alle ruiten, buitenspiegel( s) en lampen schoon zijn. Controleer de toestand van de banden. Controleer of er geen sporen van lekkage onder de ...

Modellen: