KIA Cee'd: Audio-CD-modus - Bedieningsorganen en functies systeem (Type B) - Audiosysteem - Kenmerken van uw auto - KIA Cee'd - InstructieboekjeKIA Cee'd: Audio-CD-modus

Basisfunctiescherm

Audiosysteem

(1) Mode (functie)

Geeft de huidige functie weer die wordt gebruikt

(2) Functies

Van Repeat/Random/Scan (herhalen/ willekeurig/scannen), geeft de huidige functie weer

(3) Informatie over het muziekstuk

Geeft informatie over het actuele muziekstuk weer.

(4) Afspelen/onderbreken

Het afspelen voortzetten/onderbreken

(5) Afspeeltijd

Geeft de huidige afspeeltijd weer

(6) Info

Geeft gedetailleerde informatie over het actuele muziekstuk weer.

(7) Random (willekeurig)

Schakelt de functie voor het in willekeurige volgorde afspelen van muziekstukken in of uit

(8) Herhalen

Schakelt de herhaalfunctie in of uit

(9) List (lijst)

Gaat naar het scherm met de lijst met muziekstukken

De Audio-CD-modus gebruiken

Muziekstukken van CD afspelen/ onderbreken

Als er een audio-CD wordt geplaatst, wordt de modus automatisch gestart en wordt de CD afgespeeld.

Druk tijdens het afspelen op de toets om het afspelen te onderbreken en druk op de toets om het afspelen te hervatten.

AANWIJZING

Naar een ander muziekstuk gaan

Druk op de toetsAudiosysteem om naar het vorige of volgende muziekstuk te gaan.

AANWIJZING

Een muziekstuk selecteren uit de lijst

Draai de knop TUNE naar links of rechts om naar het gewenste muziekstuk te zoeken.

Druk als u het gewenste muziekstuk eenmaal hebt gevonden op de knop TUNE om het afspelen te starten.

Muziekstukken terugspoelen/ snel vooruitspoelen

Houd tijdens het afspelen de toetsAudiosysteem ingedrukt (langer dan 0,8 seconden) om het huidige muziekstuk terug of vooruit te spoelen.

Scannen

Houd de toets Audiosysteemingedrukt om de eerste 10 seconden van elk bestand af te spelen.

Druk nogmaals op de toets Audiosysteemom de functie uit te schakelen.

Menu audio-CD-modus

In deze modus, hebt u toegang tot de functies Info, Random (Shuffle), Repeat en List.

Info

Druk op de toets om gegevens over de huidige CD weer te geven.

Random (willekeurig)

Druk op de toets om muziekstukken in willekeurige volgorde af te spelen.

Druk nogmaals op de toets om de Shuffle-functie weer uit te schakelen.

Repeat (herhalen)

Druk op de toets om het huidige muziekstuk te herhalen. Druk nogmaals op de toets om de herhaalfunctie weer uit te schakelen.

List (lijst)

Druk op de toets om de lijst met muziekstukken weer te geven.

Draai de knop TUNE naar links of rechts om naar muziekstukken te zoeken. Druk als u het gewenste muziekstuk eenmaal hebt gevonden op de knop om het muziekstuk te selecteren en af te spelen.

Zie ook:

Peugeot 308. Rijadviezen
Houd u altijd aan de verkeersregels en let onder alle omstandigheden goed op. Richt uw aandacht op het verkeer en houd uw handen op het stuurwiel, zodat u snel kunt reageren op onverwachte situat ...

Toyota Auris. Veranderen van de standen van het contact
UIT Het stuurwiel is geblokkeerd en de sleutel kan worden verwijderd. (Auto's met Multidrive CVT: de sleutel kan alleen worden verwijderd als de selectiehendel in stand P staat.) AC ...

Modellen: