KIA Cee'd: Bediening automatische transmissie - Automatische transmissie - Rijden met uw auto - KIA Cee'd - InstructieboekjeKIA Cee'd: Bediening automatische transmissie

Automatische transmissie

De Double clutch-transmissie heeft 6 versnellingen vooruit en 1 versnelling achteruit. De verschillende versnellingen worden automatisch geselecteerd, afhankelijk van de positie van de selectiehendel.

AANWIJZING Het schakelen bij een nieuwe auto kan, als de accukabels losgenomen zijn geweest, de eerste paar keer wat schokkerig verlopen. Dat is een normaal verschijnsel en na een paar keer schakelen zal de TCM (Transaxle Control Module) of de PCM (Powertrain Control Module) het schakelgedrag aanpassen.

Trap voor een soepele en veilige bediening het rempedaal in bij het overschakelen van stand N naar een vooruitversnelling of de achteruitversnelling.

WAARSCHUWING - Automatische transmissie
 • Controleer altijd de omgeving rond de auto op de aanwezigheid van anderen, in het bijzonder kinderen, alvorens u de transmissie in stand D (Drive) of R (Reverse) zet.
 • Controleer altijd of stand P is ingeschakeld, trek de parkeerrem volledig aan en zet de motor uit voordat u de auto verlaat. Als deze voorzorgsmaatregelen niet worden opgevolgd kan de auto onverwacht en plotseling in beweging komen.
 • Rem op een glad wegdek niet snel af op de motor (schakelen vanuit een hoge naar een lage versnelling). Anders kan de auto in een slip raken en een ongeval veroorzaken.

 

OPMERKING
 • Geef, om schade aan de transmissie te voorkomen, geen gas wanneer stand R of een van de vooruitversnellingen is ingeschakeld en het rempedaal ingetrapt is.
 • Houd de auto bij stilstaan op een helling nooit op zijn plaats door gas te geven. Gebruik de bedrijfsrem of de parkeerrem.
 • Schakel niet van stand N of P in stand D of R wanneer het motortoerental hoger is dan het stationaire toerental.

Standen selectiehendel

De schakelstandindicator in het instrumentenpaneel geeft, als het contact in stand ON staat, aan in welke stand de selectiehendel staat.

P (parkeren) Zorg ervoor dat de auto volledig tot stilstand is gekomen voordat stand P wordt ingeschakeld. In deze stand zijn de transmissie en de voorwielen geblokkeerd.

WAARSCHUWING
 • Wanneer stand P tijdens het rijden wordt ingeschakeld, blokkeren de aangedreven wielen en raakt u de controle over de auto kwijt.
 • Gebruik stand P niet in plaats van de parkeerrem. Zorg er altijd voor dat de selectiehendel in stand P staat en dat de parkeerrem is geactiveerd.
 • Laat een kind nooit zonder toezicht achter in de auto.

OPMERKING De transmissie kan beschadigd raken wanneer u stand P tijdens het rijden inschakelt.

R (achteruit) Gebruik deze stand om de auto achteruit te rijden.

OPMERKING Laat de auto helemaal tot stilstand komen alvorens de selectiehendel in of uit stand R te zetten. Anders zou de transmissie kunnen beschadigen, behalve onder de omstandigheden uitgelegd onder "Op eigen kracht lostrekken van de auto" in dit hoofdstuk.

N (neutraal) De wielen en de transmissie zijn niet geblokkeerd. De auto zal zelfs op de kleinste helling wegrollen tenzij de parkeerrem wordt aangetrokken of het rempedaal wordt ingetrapt.

WAARSCHUWING Rijd niet met de selectiehendel in stand N (neutraal). Het afremmen op de motor werkt dan niet, wat kan leiden tot een ongeval.

- Parkeren in stand N (neutraal)

Volg de onderstaande stappen als u parkeert en wilt dat de auto zal bewegen wanneer u hem duwt.

1.Na het parkeren van uw auto trapt u het rempedaal in en zet u de selectiehendel in stand [P] met het contact in stand [ON] of terwijl de motor draait.

2.Ontgrendel de parkeerrem als deze is geactiveerd.

3.Houd het rempedaal ingetrapt en zet het contact in stand [OFF].

4.Zet de selectiehendel in stand [N] (neutraal) terwijl u het rempedaal intrapt en tegelijkertijd op de toets [SHIFT LOCK RELEASE] drukt of een gereedschap (b.v. een platte schroevendraaier) in de [SHIFT LOCK RELEASE] opening steekt en naar beneden duwt. De auto zal dan bewegen als er van buitenaf op geduwd wordt.

WAARSCHUWING
 • Als u de auto niet in de neutrale stand parkeert, moet u deze voor de veiligheid altijd in stand [P] (parkeren) en de parkeerrem inschakelen.
 • Contoleer voordat u in stand [N] (neutraal) parkeert eerst dat de parkeerplek vlak is. Parkeer niet in stand [N] op hellingen of aflopend terrein.

  Als de auto in stand [N] wordt geparkeerd en achtergelaten, kan deze bewegen en ernstig letsel en verwondingen veroorzaken.

 • Nadat het contact is uitgezet, kan de elektronische parkeerrem niet worden uitgeschakeld.
 • Bij auto's met EPB (elektronische parkeerrem) waarbij de functie [AUTO HOLD] is gebruikt tijdens het rijden, is de elektronische parkeerrem automatisch ingeschakeld als het contact in de stand [OFF] is gezet.

  De functie [AUTO HOLD] moet daarom worden uitgeschakeld voordat het contact wordt uitgezet.

Stand D (drive) Dit is de normale stand voor het rijden in voorwaartse richting. De transmissie schakelt automatisch tussen de 6 versnellingen vooruit voor een zo laag mogelijk brandstofverbruik bij optimale prestaties.

Trap voor extra vermogen tijdens inhaalmanoeuvres of het beklimmen van een steile helling het gaspedaal volledig in (verder dan 80%) totdat een klikkend geluid duidelijk maakt dat de kickdown in werking is. Hierdoor zal de automatische transmissie automatisch de eerstvolgende lagere versnelling kiezen.

AANWIJZING

Automatische transmissie

Sportstand De sportstand kan vanuit stilstand of tijdens het rijden worden ingeschakeld door de selectiehendel vanuit stand D (Drive) naar rechts te bewegen. Druk de selectiehendel terug naar links om stand D (Drive) weer in te schakelen.

In de sportmodus kunt u snel overschakelen tussen de versnellingen door de selectiehendel naar voren en naar achteren te bewegen. In tegenstelling tot een handgeschakelde transmissie, kan in de SPORT-modus geschakeld worden terwijl het gaspedaal ingetrapt is.

Opschakelen (+): Druk de selectiehendel één keer naar voren om één versnelling op te schakelen.

Terugschakelen (-): Trek de selectiehendel één keer naar achteren om één versnelling terug te schakelen.

AANWIJZING

Paddle shifter (indien van toepassing)

Automatische transmissie

De paddle shifter kan worden gebruikt als de selectiehendel in stand D, de DS-modus of de sportmodus staat.

Als de selectiehendel in stand D staat De paddle shifter kan worden bediend als de rijsnelheid hoger is dan 10 km/h.

Trek een keer aan de [+] of [-] shift paddle om een versnelling op of terug te schakelen en het systeem van de automatische stand in de handmatige stand te zetten.

Als de rijsnelheid lager is dan 10 km/h, als u het gaspedaal langer dan 5 seconden ingetrapt hebt of als u de selectiehendel van stand D (rijden) in de SPORT-modus en vervolgens van de SPORT-modus weer in stand D (rijden) zet, schakelt het systeem van de handmatige stand naar de automatische stand.

Met de selectiehendel in de sportmodus Trek een keer aan de [+] of [-] paddle shifter om een versnelling op of terug te schakelen.

AANWIJZING Als u gelijktijdig aan de paddle shifters [+] en [-] trekt, kunt u geen andere versnelling inschakelen.

Schakelblokkeersysteem (indien van toepassing)De automatische transmissie heeft een schakelblokkeersysteem dat voorkomt dat de selectiehendel uit de stand P of N in stand R kan worden gezet zonder dat het rempedaal is ingetrapt.

In stand R zetten van de automatische transmissie uit stand P of N:

 1. Houd het rempedaal ingetrapt.
 2. Start de motor of zet het contact in stand ON.
 3. Verzet de selectiehendel.

Als het rempedaal herhaaldelijk wordt ingetrapt en losgelaten met de selectiehendel in de stand P, kan een ratelend geluid bij de selectiehendel worden gehoord. Dit is een normaal verschijnsel.

WAARSCHUWING Houd tijdens het in een andere stand dan stand P zetten van de selectiehendel altijd het rempedaal ingetrapt om te voorkomen dat de auto zich onbedoeld in beweging zet, waardoor mensen die zich in de buurt van de auto bevinden letsel op zouden kunnen lopen.

Automatische transmissie

Uitschakelen van schakelblokkeersysteem Als de selectiehendel niet vanuit stand P of N in een stand R kan worden gezet met het rempedaal ingetrapt, voer dan de volgende handelingen uit:

1. Druk op de ontgrendelknop van de schakelblokkering.

2. Verzet de selectiehendel.

3.We adviseren u het systeem te laten controleren door een officiële Kiadealer.

Sleutelblokkeersysteem (indien van toepassing) De sleutel kan alleen uit het contact worden genomen als de selectiehendel in stand P staat.

Zie ook:

KIA Cee'd. Brandstoffilter (diesel)
Water uit het brandstoffilter aftappen De waterafscheider vangt het water uit de brandstof op. Het waarschuwingslampje gaat branden wanneer het contact in stand ON staat en water zich in de wate ...

Citroen C4. Inrichting van bagageruimte
Hoedenplank (zie de volgende pagina voor meer informatie) Haken (zie de volgende pagina voor meer informatie) Aansluiting 12 V (zie de volgende pagina voor meer informatie) Zaklamp (zie d ...

Modellen: