KIA Cee'd: Bekerhouder - Overige voorzieningen - Kenmerken van uw auto - KIA Cee'd - InstructieboekjeKIA Cee'd: Bekerhouder

WAARSCHUWING - Hete vloeistoffen
  • Plaats geen bekers met hete vloeistof in de houder tijdens het rijden. Het morsen van hete vloeistof kan brandwonden tot gevolg hebben. Als dit bij de bestuurder gebeurt, zou deze de controle over de auto kunnen verliezen.
  • Om het risico van persoonlijk letsel bij een aanrijding of een noodstop tot een minimum te beperken, mogen tijdens het rijden geen open flesjes, bekers, blikjes, enz. in de bekerhouder worden geplaatst.

 

WAARSCHUWING Plaats blikje en flessen niet in direct zonlicht en laat ze niet achter in een auto waarvan het interieur is opgewarmd. Ze kunnen exploderen.

 

OPMERKING Plaats geen onafgedekte bekers in de houder tijdens het rijden. Als de inhoud over de rand komt, kan dit storingen in elektrische systemen veroorzaken.

AANWIJZING

Overige voorzieningen

In de bekerhouders kunnen bekers en blikjes frisdrank worden geplaatst.

Type B Open het deksel om de bekerhouder te kunnen gebruiken.

Overige voorzieningen

Achtcr Trek de armsteun omlaag om de bekerhouder te kunnen gebruiken.

Flessenhouder

Overige voorzieningen

In de flessenhouder kunnen flessen worden geplaatst.

AANWIJZING In de houder mogen alleen flessen worden geplaatst, zoals ook is aangegeven: "BOTTLE ONLY".

Zie ook:

Toyota Auris. PCS (Pre-Crash Safetysysteem)
Het Pre-Crash Safety-systeem maakt gebruik van de sensor voor om voorliggers te signaleren. Wanneer het systeem oordeelt dat een aanrijding aan de voorzijde met een voertuig waarschijnlijk is, word ...

Toyota Auris. Als een waarschuwingsmelding verschijnt (auto's met een instrumentenpaneel met 2 meters)
Het multi-informatiedisplay waarschuwt bij systeemstoringen en onjuist uitgevoerde handelingen, of geeft meldingen over noodzakelijk onderhoud weer. Voer de juiste herstelprocedure uit wanneer er e ...

Modellen: