KIA Cee'd: Gebruik van dit instructieboekje - Introductie - KIA Cee'd - InstructieboekjeKIA Cee'd: Gebruik van dit instructieboekje

KIA Cee'd / KIA Cee'd - Instructieboekje / Introductie / Gebruik van dit instructieboekje

Wij willen u helpen om het meeste rijplezier van uw auto te krijgen. Het instructieboekje kan daar op vele manieren toe bijdragen. Wij raden u ten zeerste aan het complete instructieboekje door te lezen. Om de kans op letsel te beperken, moet u met name de gedeeltes met WAARSCHUWING en OPMERKING door het gehele instructieboekje lezen.

De afbeeldingen vormen een waardevolle aanvulling op de tekst. In uw instructieboekje vindt u informatie over de kenmerken, over belangrijke veiligheidsaspecten en over het rijden onder diverse omstandigheden.

De algemene indeling van het instructieboekje vindt u in de INHOUDSOPGAVE. De index geeft een alfabetisch overzicht van alle informatie in uw instructieboekje. Gebruik deze wanneer u op zoek bent naar een specifiek onderwerp.

Hoofdstukken: Dit instructieboekje heeft acht hoofdstukken en een index. Elk hoofdstuk begint met een korte inhoudsopgave, zodat u direct kunt zien of het gewenste hoofdstuk de gewenste informatie bevat.

U vindt verschillende WAARSCHUWINGEN, OPMERKINGEN en AANWIJZINGEN in dit instructieboekje.

Deze dienen ter vergroting van uw persoonlijke veiligheid. Lees ALLE procedures en aanbevelingen in deze WAARSCHUWINGEN, OPMERKINGEN en AANWIJZINGEN nauwkeurig door en neem ze in acht.

WAARSCHUWING

Een WAARSCHUWING wijst u erop bijzonder voorzichtig te zijn ter voorkoming van schade en ernstig letsel.

OPMERKING

Informatie waar VOORZICHTIG bij staat, dient ervoor om te voorkomen dat u een fout maakt waardoor uw auto beschadigd zou kunnen raken.

AANWIJZING

OPMERKING geeft aan dat er interessante of nuttige informatie wordt gegeven.

Zie ook:

KIA Cee'd. Achterklep
Open van de achterklep De achterklep wordt samen met de portieren vergrendeld of ontgrendeld met behulp van de sleutel, de afstandsbediening, de Smart Key of de schakelaar voor de portie ...

Toyota Auris. Brandstoffilter (alleen 1WW motor)
In de volgende situaties moet water uit het brandstoffilter worden afgetapt: Brandstoffilter type A*: Elke 20.000 km Brandstoffilter type B*: "Drain water from fuel filter." (tap water af uit bran ...

Modellen: