KIA Cee'd: Handmatig bediende verwarming en
airconditioning - Automatisch verwarmings- en
ventilatiesysteem - Kenmerken van uw auto - KIA Cee'd - InstructieboekjeKIA Cee'd: Handmatig bediende verwarming en airconditioning

Automatisch verwarmings- en ventilatiesysteem

Het verwarmings- en airconditioningssysteem kan ook handmatig geregeld worden met drukknoppen of met andere toetsen dan de toets AUTO. In deze stand werkt het systeem sequentieel, afhankelijk van de gekozen toetsen of knoppen.

1. Start de motor.

2. Zet de luchtcirculatietoets in de gewenste stand.

Voor een effectieve verwarming en koeling:

3. Stel de temperatuur in op de gewenste waarde.

4. Schakel de stand BUITENLUCHT of RECIRCULATIE in met de luchttoevoertoets.

5. Zet de aanjager op de gewenste snelheid.

6. Als u de uitstromende lucht gekoeld wilt hebben, kunt u het airconditioningssysteem aanzetten.

Druk op toets AUTO om weer over te schakelen naar de volledig automatische regeling.

Luchtcirculatie

De luchtcirculatietoets regelt de circulatie van de lucht door het ventilatiesysteem.

Als u een keer op de toets drukt, schakelt u de bijbehorende uitstroomopeningen in en als u nogmaals op de toets drukt, schakelt u ze weer uit.

Automatisch verwarmings- en ventilatiesysteem

Stand FACE (B, D, F*)

De lucht stroomt naar het bovenlichaam en het hoofd. Daarnaast kan iedere uitstroomopening versteld worden om de richting van de luchtstroom te wijzigen.

* : indien van toepassing

Stand FLOOR ( A, C, D, E)

De meeste lucht stroomt naar de voetenruimte.

Stand DEFROST (A, D)

Het grootste deel van de luchtstroom wordt naar de voorruit geleid.

Daarnaast kunt u 2 - 3 standen gelijktijdig selecteren.

Automatisch verwarmings- en ventilatiesysteem

Stand maximaal ontwasemen (MAX) Als u de stand maximaal ontwasemen selecteert, schakelt het systeem automatisch de volgende instellingen in:

Druk om de stand maximaal ontwasemen weer uit te schakelen op de keuzetoets voor de standen, nogmaals op de toets maximaal ontwasemen of op de toets AUTO.

Automatisch verwarmings- en ventilatiesysteem

Uitstroomopeningen dashboard De uitstroomopeningen kunnen afzonderlijk worden geopend of gesloten met het wieltje.

Met de hendel in de ventilatieroosters kunt u de richting van de luchtstroom uit deze ventilatieroosters afstellen, zoals in de afbeelding is aangegeven.

Temperatuurregeltoets

Automatisch verwarmings- en ventilatiesysteem

Door de knop volledig naar rechts te draaien, wordt de temperatuur tot het maximum verhoogd.

Door de knop volledig naar links te draaien, wordt de temperatuur tot het minimum verlaagd.

Door het verdraaien van de knop wordt de temperatuur in stappen van 0,5ºC/1ºF verhoogd of verlaagd.Wanneer de laagst mogelijke temperatuur wordt ingesteld, zal de airconditioning continu blijven werken.

Bedien de temperatuurregelknop aan bestuurderszijde om de gewenste temperatuur voor de bestuurderszijde in te stellen. Bedien de temperatuurregelknop aan passagierszijde om de gewenste temperatuur voor de passagierszijde in te stellen.

Automatisch verwarmings- en ventilatiesysteem

De temperatuur afzonderlijk instellen voor bestuurder en passagier

1. Druk op toets DUAL om de temperatuur afzonderlijk te kunnen regelen voor de bestuurderszijde en de passagierszijde. Bovendien zal, als de temperatuurregeltoets voor de passagierszijde wordt ingedrukt, automatisch de stand DUAL worden ingeschakeld.

2. Bedien de temperatuurregeltoetsen voor de bestuurderszijde om de temperatuur aan bestuurderszijde in te stellen. Bedien de temperatuurregeltoetsen voor de passagierszijde om de temperatuur aan passagierszijde in te stellen.

Wanneer de temperatuur voor de bestuurderszijde in de hoogste (HIGH) of laagste (LOW) stand wordt gezet, wordt de DUAL mode uitgeschakeld om maximaal te verwarmen of te koelen.

De temperatuur gelijk instellen voor bestuurder en passagier

1. Druk nogmaals op de toets DUAL om de DUAL mode uit te schakelen. De temperatuur aan passagierszijde wordt hetzelfde ingesteld als aan bestuurderszijde.

2. Bedien de temperatuurregeltoetsen voor de bestuurderszijde. De temperatuur wordt voor bestuurder en passagier gelijk ingesteld.

Temperatuuraanduiding wijzigen U kunt de temperatuur als volgt overschakelen van graden Celsius naar graden Fahrenheit: Houd de toets DUAL ingedrukt en druk minimaal 3 seconden op toets Luchtstroomrichting .

De temperatuuraanduiding verandert van graden Celsius in graden Fahrenheit of andersom.

AANWIJZING De temperatuureenheid zal gereset worden naar graden Celsius wanneer de accu ontladen is of als de accupolen zijn losgenomen.

Luchttoevoertoets

Automatisch verwarmings- en ventilatiesysteem

Hiermee kan de stand BUITENLUCHT of de stand RECIRCULATIE worden gekozen.

Druk op de desbetreffende toets om de stand van de luchttoevoer te wijzigen.

Stand RECIRCULATIE

Automatisch verwarmings- en ventilatiesysteem In de stand RECIRCULATIE wordt de lucht uit het passagierscompartiment door het systeem gerecirculeerd en, afhankelijk van de gekozen functie, gekoeld of verwarmd.

Stand BUITENLUCHT

Automatisch verwarmings- en ventilatiesysteemIn de stand BUITENLUCHT stroomt de lucht van buitenaf in het passagierscompartiment.

Deze lucht wordt, afhankelijk van de gekozen functie, verwarmd of gekoeld.

AANWIJZING Let op: door langdurig gebruik van de stand RECIRCULATIE kunnen de ruiten beslaan en zal de lucht in het passagierscompartiment muf worden.

Daarnaast kan de lucht in het passagierscompartiment extreem droog worden bij langdurig gebruik van de airconditioning in de stand RECIRCULATIE.

WAARSCHUWING
  • Langdurig recirculeren kan leiden tot een verhoogde luchtvochtigheid in het interieur, waardoor de ruiten kunnen beslaan en het uitzicht belemmerd wordt.
  • Ga niet slapen in de auto wanneer het airconditioningssysteem of de verwarming ingeschakeld is. Door een afname van de zuurstofconcentratie en/of de lichaamstemperatuur kunnen de inzittenden letsel oplopen.
  • Langdurig recirculeren kan slaperigheid veroorzaken, waardoor de bestuurder de controle over de auto kan verliezen.

    Schakel daarom zo veel mogelijk de stand BUITENLUCHT in.

Automatisch verwarmings- en ventilatiesysteem

Aanjagerschakelaar

De aanjagersnelheid kan worden ingesteld door de knop in de gewenste stand te draaien.

Druk om de aanjagersnelheid te wijzigen op de bovenste toe ( ) voor een hogere snelheid of op de onderste toets ( ) voor een lagere snelheid.

Druk op toets OFF om de aanjager uit te schakelen.

Automatisch verwarmings- en ventilatiesysteem

Airconditioning (indien van toepassing)

Druk op de toets A/C om de airconditioning in te schakelen (het controlelampje gaat branden).

Druk nogmaals op de toets om de airconditioning uit te schakelen.

Automatisch verwarmings- en ventilatiesysteem

Stand OFF

Druk op toets OFF om de airconditioning uit te schakelen.

Het is echter nog steeds mogelijk om de luchttoevoertoetsen te bedienen zolang het contact in stand ON staat.

Zie ook:

KIA Cee'd. Banden vervangen
Als de band gelijkmatig afgesleten is verschijnt de slijtage-indicator als een onderbroken lijn door het loopvlak. Dit geeft aan dat er minder dan 1,6 mm profieldikte op de band aanwezig is ...

Ford Focus. Dieselroetfilter
WAARSCHUWING Laat de motor niet stationair draaien of parkeer de auto niet op droge bladeren, droog gras of ander brandbaar materiaal. Het regeneratieproces werkt met bijzonder hoge uitlaat ...

Modellen: