KIA Cee'd: Meters - Instrumentenpaneel (Superbeeld) - Kenmerken van uw auto - KIA Cee'd - InstructieboekjeKIA Cee'd: Meters

Instrumentenpaneel (Superbeeld)

Toerenteller

De toerenteller geeft het aantal omwentelingen per minuut (omw/min) weer.

Gebruik de toerenteller om de juiste schakelmomenten te kiezen en voorkom dat de motor zwaar moet trekken of met te hoge motortoerentallen draait.

OPMERKING Zorg ervoor dat het motortoerental niet toeneemt tot in het rode gebied. Hierdoor kan ernstige motorschade ontstaan.

Instrumentenpaneel (Superbeeld)

Instrumentenpaneel (Superbeeld)

Snelheidsmeter

De snelheidsmeter geeft de snelheid aan als de auto vooruit rijdt.

De snelheidsmeter is gekalibreerd in kilometers per uur en/of mijl per uur.

Instrumentenpaneel (Superbeeld)

Brandstofmeter

De brandstofmeter geeft bij benadering de hoeveelheid brandstof aan die nog in de tank aanwezig is.

AANWIJZING

WAARSCHUWING - Brandstofmeter

Het is gevaarlijk als de auto zonder brandstof komt te staan.

Vul de brandstoftank zo snel mogelijk als het waarschuwingslampje gaat branden of als de naald van de brandstofmeter de O (leeg) nadert.

OPMERKING Voorkom rijden met een extreem laag brandstofniveau. Het leegrijden van de tank kan leiden tot overslaan van de motor en overbelasting van de katalysator.

Instrumentenpaneel (Superbeeld)

Motorkoppelmeter (T-GDI motor)

De weergave van het koppel wordt direct vervangen door de weergave van het toerental.

Instrumentenpaneel (Superbeeld)

Turbodrukmeter (T-GDI motor)

Een verandering in turbodruk wordt direct weergegeven.

Instrumentenpaneel (Superbeeld)

Koelvloeistoftemperatuurmeter

Wanneer het contact in stand ON staat, geeft deze meter de koelvloeistoftemperatuur weer.

Blijf niet rijden met een oververhitte motor. Raadpleeg OVERVERHITTING in hoofdstuk 6 wanneer de motor oververhit raakt.

OPMERKING Als de naald van de meter buiten het normale bereik komt en in de richting van stand "130ºC" beweegt, duidt dit op oververhitting van de motor, waardoor schade aan de motor kan ontstaan.

WAARSCHUWING Verwijder de radiateurdop nooit als de motor heet is. De koelvloeistof staat onder druk en kan door verwijderen van de radiateurdop naar buiten spuiten, waardoor ernstige brandwonden kunnen ontstaan. Wacht totdat de motor is afgekoeld alvorens het reservoir bij te vullen met koelvloeistof.
Zie ook:

Toyota Auris. Stuurwiel
Procedure voor het verstellen 1. Houd het stuurwiel vast en druk de hendel omlaag. 2. Zet het stuurwiel in de ideale positie door het in horizontale en verticale richting te bewegen. Trek ...

Peugeot 308. Verlichting vóór
Uitvoering met halogeenlampen Dimlicht (H7-55W). Grootlicht (HB3). Richtingaanwijzers (PY21-21W). Dagrijverlichting/parkeerlicht (LEDs). Let er bij het monteren van H7-lampen met nokj ...

Modellen: