KIA Cee'd: Radiomodus - Bedieningsorganen en functies systeem (Type B) - Audiosysteem - Kenmerken van uw auto - KIA Cee'd - InstructieboekjeKIA Cee'd: Radiomodus

Basisfunctiescherm

Audiosysteem

(1) Functieweergave

Geeft de huidige functie weer die wordt gebruikt

(2) Frequentie

Geeft de huidige frequentie weer

(3) Preset

Geeft het huidige voorkeuzenummer weer .

(4) Voorkeuzeweergave

Geeft de opgeslagen voorkeuzezenders weer

(5) Autostore

Slaat frequenties met de beste ontvangst automatisch op onder de voorkeuzetoetsen

(6) RDS-menu

Geeft het RDS-menu weer

(7) RDS Info

Geeft informatie over de RDSuitzendingen weer

Overschakelen naar de radiomodus

Als u op de toets drukt, gaat u naar een andere modus in de volgorde FM1 FM2 FMA AM AMA.

Als [Pop-up Mode] / [Mode Pop-up] wordt ingeschakeld in [Display] (weergave) en u drukt vervolgens op de toets wordt het functiescherm voor Radio Pop-up weergegeven.

Draai aan de knop TUNE om de focus te verplaatsen. Druk op de knop om een optie te selecteren.

Radiofrequenties zoeken

SEEK gebruiken Druk op de toetsAudiosysteem om de vorige of volgende frequentie af te spelen.

TUNE gebruiken Draai aan de knop TUNE om de gewenste frequentie te selecteren.

De radiomodus gebruiken

Voorkeuzen selecteren/opslaan

Druk op de toetsen om de gewenste voorkeuze af te spelen.

Druk op de toets om de informatie over de uitzending weer te geven voor de frequentie die onder elke toets is opgeslagen.

AANWIJZING Als u een frequentie tijdens het luisteren als een voorkeuze wilt opslaan, houdt u een van de voorkeuzetoetsen ingedrukt (langer dan 0,8 seconden) om de huidige frequentie onder de geselecteerde voorkeuzetoets op te slaan.

Automatisch opslaan

Druk op de toets om frequenties die worden ontvangen, automatisch onder voorkeuzetoetsen op te slaan.

AANWIJZING Als u tijdens het automatisch opslaan opnieuw op de knop [Cancel] (annuleren) drukt, wordt het automatisch opslaan geannuleerd en keert u weer terug naar de vorige frequentie.

RDS-menu

Druk op de toets om de functies voor de AF (alternatieve frequentie), de regio en het nieuws in te stellen.

AANWIJZING Het RDS Menu wordt niet ondersteund in de modus AM of AMA.

Scan

Druk de toets in (minder dan 0,8 seconden) : Elke ontvangen zender wordt gedurende 5 seconden weergegeven

AANWIJZING Als het scannen eenmaal is voltooid, wordt de vorige frequentie hersteld.

Als u tijdens het scannen op de toetsAudiosysteem drukt, wordt het scannen geannuleerd.

Verkeersinformatie

Druk op de toets om de functie TA (Traffic Announcement, verkeersinformatie) in of uit te schakelen.

Zie ook:

KIA Cee'd. Massa van de auto
In dit deel vindt u informatie over de juiste manier van beladen van uw auto en/of aanhanger, zodat u ervoor kunt zorgen dat u het maximaal toelaatbaar totaalgewicht, met of zonder aanhanger, nie ...

Toyota Auris. Wijzigen van de standen van het contact
De stand kan worden gewijzigd door op de startknop te drukken zonder het rempedaal (Multidrive CVT) of het koppelingspedaal (handgeschakelde transmissie) in te trappen. (De stand verandert iedere ke ...

Modellen: