KIA Cee'd: Schakelindicator Double clutchtransmissie
(DS-modus) - Instrumentenpaneel (Superbeeld) - Kenmerken van uw auto - KIA Cee'd - InstructieboekjeKIA Cee'd: Schakelindicator Double clutchtransmissie (DS-modus)

KIA Cee'd / KIA Cee'd - Instructieboekje / Kenmerken van uw auto / Instrumentenpaneel (Superbeeld) / Schakelindicator Double clutchtransmissie (DS-modus)

(indien van toepassing)

Instrumentenpaneel (Superbeeld)

De indicator geeft aan welke stand van de Double clutch-selectiehendel is geselecteerd.

In de DS-modus worden in het instrumentenpaneel de indicatoren "S" en "SPORTS" weergegeven. Zie hoofdstuk 5 voor meer informatie over de DSmodus.

OPMERKING - DCT
  • Als er een probleem optreedt in het schakelsysteem gaat de transmissie-indicator knipperen.

    Voor uw veiligheid adviseren we u uw auto te laten controleren door een officiële Kia-dealer.

  • Als de koppeling oververhit raakt, treedt het failsafe-systeem in werking. Afhankelijk van de failsafe-functie knippert de transmissie-indicator en klinkt de zoemer. De zoemer klinkt 3 keer.

    Tegelijkertijd wordt op het display een waarschuwing met betrekking tot het failsafe-systeem weergegeven. Onder deze condities is het rijgedrag mogelijk niet soepel. Als u de waarschuwing negeert, wordt het rijgedrag slechter en kan er schade aan het systeem ontstaan.

    Breng de auto met de voetrem tot stilstand en laat de auto enkele minuten stilstaan. Hierna zal het rijgedrag weer normaal zijn.

* DCT: Double clutch-transmissie

Zie ook:

KIA Cee'd. Onderhoudsschema
Volg het "Onderhoudsschema bij normaal gebruik" wanneer de auto normaalgesproken wordt gebruikt onder andere dan de hieronder vermelde omstandigheden. Volg in de onderstaande gevallen ...

KIA Cee'd. Bedieningsorganen en functies systeem (Type B)
■ CD - Speler (voorzien van Bluetooth Wireless Technology) Hoofdeenheid audio (1) (EJECT) Uitwerpen van de CD. (2) Overschakelen naar de radiomodus (FM/AM). Telkens wanneer u o ...

Modellen: