KIA Cee'd: Schakelindicator Double clutchtransmissie
(DS-modus) - Instrumentenpaneel (Superbeeld) - Kenmerken van uw auto - KIA Cee'd - InstructieboekjeKIA Cee'd: Schakelindicator Double clutchtransmissie (DS-modus)

KIA Cee'd / KIA Cee'd - Instructieboekje / Kenmerken van uw auto / Instrumentenpaneel (Superbeeld) / Schakelindicator Double clutchtransmissie (DS-modus)

(indien van toepassing)

Instrumentenpaneel (Superbeeld)

De indicator geeft aan welke stand van de Double clutch-selectiehendel is geselecteerd.

In de DS-modus worden in het instrumentenpaneel de indicatoren "S" en "SPORTS" weergegeven. Zie hoofdstuk 5 voor meer informatie over de DSmodus.

OPMERKING - DCT
  • Als er een probleem optreedt in het schakelsysteem gaat de transmissie-indicator knipperen.

    Voor uw veiligheid adviseren we u uw auto te laten controleren door een officiële Kia-dealer.

  • Als de koppeling oververhit raakt, treedt het failsafe-systeem in werking. Afhankelijk van de failsafe-functie knippert de transmissie-indicator en klinkt de zoemer. De zoemer klinkt 3 keer.

    Tegelijkertijd wordt op het display een waarschuwing met betrekking tot het failsafe-systeem weergegeven. Onder deze condities is het rijgedrag mogelijk niet soepel. Als u de waarschuwing negeert, wordt het rijgedrag slechter en kan er schade aan het systeem ontstaan.

    Breng de auto met de voetrem tot stilstand en laat de auto enkele minuten stilstaan. Hierna zal het rijgedrag weer normaal zijn.

* DCT: Double clutch-transmissie

Zie ook:

Ford Focus. Algemene informatie
N.B.: Zo nu en dan kunnen remgeluiden hoorbaar zijn; dit is normaal.Als een geluid van metaal op metaal, een voortdurend schurend geluid of een voortdurend piepgeluid hoorbaar is, kunne ...

Toyota Auris. Als een waarschuwingsmelding verschijnt (auto's met een instrumentenpaneel met 2 meters)
Het multi-informatiedisplay waarschuwt bij systeemstoringen en onjuist uitgevoerde handelingen, of geeft meldingen over noodzakelijk onderhoud weer. Voer de juiste herstelprocedure uit wanneer er e ...

Modellen: