KIA Cee'd: Sleutels - Kenmerken van uw auto - KIA Cee'd - InstructieboekjeKIA Cee'd: Sleutels

Noteer het sleutelnummer

Het sleutelnummer is ingeslagen in het plaatje met de sleutelcode aan uw set sleutels. Als u uw sleutels kwijtraakt, adviseren we u contact op te nemen met een officiële Kia-dealer. Verwijder het plaatje met de sleutelcode en bewaar dit op een veilige plaats. Noteer daarnaast het nummer en bewaar dit op een veilige plaats buiten de auto.

Sleutelfuncties

WAARSCHUWING We adviseren u vervangende onderdelen te gebruiken die geleverd zijn door een officiële Kiadealer.

Als er een imitatiesleutel wordt gebruikt, kan het gebeuren dat het contactslot na het aanslaan van de motor niet van stand START naar stand ON terugkeert. Hierdoor blijft de startmotor continu draaien en kan er schade ontstaan aan de startmotor. Tevens kan er brand ontstaan als gevolg van oververhitting in de bedrading.

WAARSCHUWING - Contactsleutel

Kinderen alleen achterlaten in de auto met de contactsleutel (Smart key) is gevaarlijk, zelfs wanneer de sleutel niet in het contactslot zit of het contact niet in stand ACC of ON staat. Kinderen doen graag volwassenen na en zouden de sleutel in het contactslot kunnen steken of op de startknop kunnen drukken. Met de contactsleutel (Smart key) is het mogelijk voor kinderen om de elektrisch bedienbare ruiten te openen of andere bedieningsorganen in werking te stellen. Het is zelfs mogelijk dat ze de motor starten, zaken waarvan ernstig lichamelijk letsel het gevolg kan zijn. Laat kinderen nooit zonder toezicht achter met de contactsleutel in de auto als de motor draait.

Startblokkeersysteem

Uw auto kan uitgerust zijn met een elektronisch startblokkeersysteem om de kans op ongeoorloofd gebruik te verminderen.

Het startblokkeersysteem bestaat uit een kleine transponder in de sleutel en elektronische systemen in de auto.

Auto's zonder Smart Key-systeem

Wanneer u uw contactsleutel in het contactslot steekt en het contact in stand ON zet, controleert het startblokkeersysteem of de sleutel geldig is.

Als de sleutel geldig is, kan de motor worden gestart.

Als de sleutel niet geldig is, kan de motor niet worden gestart.

Uitschakelen van het startblokkeersysteem Steek de sleutel in het contact en zet het contact in stand ON.

Activeren van het startblokkeersysteem Zet het contact in stand OFF. De startblokkering wordt automatisch geactiveerd. Zonder geldige sleutel kan de motor niet worden gestart.

Auto's met Smart Key-systeem

Wanneer u het contact in stand ON zet, controleert het startblokkeersysteem of de sleutel geldig is of niet.

Als de sleutel geldig is, kan de motor worden gestart.

Als de sleutel niet geldig is, kan de motor niet worden gestart.

Uitschakelen van het startblokkeersysteem Zet de startknop in de stand ON.

Activeren van het startblokkeersysteem Zet de startknop in de stand OFF. Het startblokkeersysteem wordt automatisch geactiveerd. Zonder geldige Smart Key kan de motor niet worden gestart.

WAARSCHUWING Bewaar geen reservesleutels in uw auto, om diefstal van uw auto te voorkomen. Uw wachtwoord van de startblokkering is uniek en strikt persoonlijk. Bewaar het nummer niet ergens in uw auto.

AANWIJZING Houd bij het starten van de motor andere sleutels met transponder uit de buurt. Anders start de motor mogelijk niet of kan hij vlak na het aanslaan weer afslaan. Bewaar de sleutels die u bij uw auto krijgt gescheiden van elkaar om problemen te voorkomen.

OPMERKING Houd geen metalen voorwerpen in de buurt van de sleutel of het contactslot.

Deze metalen voorwerpen kunnen het signaal van de transponder storen, waardoor de motor niet kan worden gestart.

AANWIJZING Raadpleeg een officiële Kia-dealer als u extra sleutels nodig hebt of als u uw sleutels verliest.

OPMERKING De transponder in uw contactsleutel is een belangrijk onderdeel van het startblokkeersysteem. Hij is ontworpen voor jarenlang probleemloos gebruik. Let op voor vocht, statische elektriciteit en een ruwe behandeling. Hierdoor kan de startblokkering defect raken.

 

OPMERKING Breng geen wijzigingen aan in het startblokkeersysteem. Hierdoor kan het systeem defect raken.We adviseren u het systeem te laten repareren door een officiële Kiadealer.

Storingen veroorzaakt door onjuiste afstelling of eigenhandige modificaties van het startblokkeersysteem vallen niet onder de fabrieksgarantie.

Zie ook:

Citroen C4. Handmatig verstellen
Als u dat wenst, kunt u de automatische bediening van het systeem handmatig aanpassen. De controlelampjes in de toets "AUTO" gaan uit; de overige functies blijven automatisch geregeld. Druk op ...

Ford Focus. Brandstofkwaliteit - Benzine
WAARSCHUWING Meng diesel niet met benzine, gasohol of alcohol. Dit kan een explosie veroorzaken.Gebruik geen gelode benzine of benzine met additieven die andere metallische bestanddelen bev ...

Modellen: