Opel Astra: Bedieningsorganen - Instrumenten en bedieningsorganen - Opel Astra - InstructieboekjeOpel Astra: Bedieningsorganen

Stuurwielverstelling

Instrumenten en bedieningsorganen

Hendel omlaagbewegen, stuurwiel instellen, hendel omhoogbewegen en vergrendelen.

Stuurwiel uitsluitend bij stilstaande auto en ontgrendeld stuurslot verstellen.

Stuurbedieningsknoppen

U kunt het Driver Information Center, bepaalde bestuurdersondersteuningssystemen, het infotainmentsysteem en een aangesloten mobiele telefoon bedienen met de knoppen op het stuurwiel.

Instrumenten en bedieningsorganen

De illustraties tonen verschillende versies.

Instrumenten en bedieningsorganen

Driver Information Center.

Bestuurdersondersteuningssystemen.

Meer informatie staat in de handleiding van het infotainment-systeem.

Verwarmd stuurwiel

Instrumenten en bedieningsorganen

Druk op Instrumenten en bedieningsorganen om verwarming te activeren.

De activering wordt aangeduid door de led in de knop.

Instrumenten en bedieningsorganen

De gedeelten van het stuurwiel die specifiek aanbevolen zijn voor plaatsing van de handen zijn sneller warm en worden warmer dan de overige gedeelten.

De verwarming werkt bij een draaiende motor en tijdens een Autostop.

Claxon

Instrumenten en bedieningsorganen

Instrumenten en bedieningsorganenindrukken.

Wis-/wasinstallatie voorruit

Voorruitwissers met verstelbaar wisinterval

Instrumenten en bedieningsorganen

HI : snel
LO : langzaam
INT : intervalwissen
OFF : uit

Hendel omlaag in de stand 1x duwen om wissers één slag te laten maken wanneer de voorruitwisser uitgeschakeld is.

Niet inschakelen wanneer de voorruit bevroren is.

Uitschakelen in wasstraten.

Instelbaar wisinterval

Instrumenten en bedieningsorganen

Wisserhendel in stand INT.

Draai aan het stelwiel om de wisfrequentie in te stellen.

Voorruitwisser met regensensor

Instrumenten en bedieningsorganen

HI : snel
LO : langzaam
AUTO : automatische wisfunctie met regensensor
OFF : uit

In de stand AUTO registreert de regensensor de hoeveelheid neerslag op de voorruit en stuurt automatisch de wissnelheid van de voorruitwisser aan.

Hendel omlaag in de stand 1x duwen om wissers één slag te laten maken wanneer de voorruitwisser uitgeschakeld is.

Niet inschakelen wanneer de voorruit bevroren is.

Uitschakelen in wasstraten.

Instelbare gevoeligheid van de regensensor

Instrumenten en bedieningsorganen

Wisserhendel in stand AUTO.

Draai aan het stelwiel om de gevoeligheid van de regensensor in te stellen.

Instrumenten en bedieningsorganen

Sensor vrijhouden van stof, vuil en ijs.

Regensensorfunctie kan worden geactiveerd of gedeactiveerd in de Persoonlijke instellingen.

Selecteer de betreffende instelling in Instellingen, Voertuig op het Info- Display.

Voorruitsproeiers

Instrumenten en bedieningsorganen

Hendel naar u toe trekken. Er wordt sproeiervloeistof op de voorruit gespoten en de ruitenwisser maakt enkele slagen.

Wis-/wasinstallatie achterruit

Achterruitwisser

Instrumenten en bedieningsorganen

Verdraai de buitenste dop om de achterruitwisser in te schakelen:

OFF : uit
INT : onderbroken werking
ON : continue werking

Niet inschakelen wanneer de achterruit bevroren is.

Uitschakelen in wasstraten.

Als de voorruitwisser aanstaat, wordt de achterruitwisser bij het inschakelen van de achteruitversnelling automatisch ingeschakeld.

U kunt deze functie in- of uitschakelen in het menu Instellingen op het Info-display.

Achterruitsproeier

Instrumenten en bedieningsorganen

Hendel van u af duwen.

Er wordt sproeiervloeistof op de achterruit gespoten en de ruitenwisser maakt enkele slagen.

De achteruitsproeier wordt gedeactiveerd wanneer het vloeistofpeil te laag is.

Buitentemperatuur

Een dalende temperatuur wordt onmiddellijk aangeduid, een stijgende temperatuur met enige vertraging.

Instrumenten en bedieningsorganen

De afbeelding laat een voorbeeld zien.

Instrumenten en bedieningsorganen

Als de buitentemperatuur tot 3 ºC daalt, verschijnt er een waarschuwingsbericht op het Driver Information Center.

Waarschuwing Ook bij een aanduiding van enkele graden boven 0 ºC kan het wegdek al beijzeld zijn

Klok

Datum en tijd worden op het Info-Display weergegeven.

Graphic-Info-Display

Druk op MENU om het betreffende audiomenu te openen.

Instrumenten en bedieningsorganen

Selecteer Tijd en datum.

Tijd instellen Selecteer Tijd instellen om het betreffende submenu te openen.

Selecteer Auto In. onder in het scherm. Activeer Aan - RDS of Uit (handmatig).

Als u Uit (handmatig) selecteert, kunt u de uren en minuten instellen.

Druk op de schermtoets 12-24 uur onder in het scherm tot u de gewenste tijdnotatie vindt.

Als de 12-uurs modus wordt geselecteerd, verschijnt er een derde kolom voor AM en PM. Selecteer de gewenste optie.

Datum instellen Selecteer Datum instellen om het betreffende submenu te openen.

Selecteer Auto In. onder in het scherm. Activeer Aan - RDS of Uit (handmatig).

Als u Uit (handmatig) selecteert, kunt u de datum instellen.

7'' Colour-Info-Display

Druk op Instrumenten en bedieningsorganen en selecteer vervolgens Instellingen.

Selecteer Tijd en datum om het betreffende submenu weer te geven.

Instrumenten en bedieningsorganen

Tijdformaat instellen Selecteer de gewenste tijdnotatie door op het scherm de toetsen 12 h of 24 h aan te raken.

Datumformaat instellen U selecteert de gewenste datumnotatie door op Datumformaat instellen te drukken en een van de beschikbare opties te kiezen.

Automatisch Selecteer Automatisch om aan te geven of de datum en tijd automatisch of handmatig worden ingesteld.

Selecteer Aan - RDS om de datum en tijd automatisch in te stellen.

Selecteer Uit - Handbediend om de datum en tijd handmatig in te stellen.

Als Automatisch op Uit - Handbediend wordt ingesteld, zijn de submenu-opties Tijd instellen en Datum instellen beschikbaar.

Tijd en datum instellen Selecteer Tijd instellen of Datum instellen om de tijd en datum in te stellen.

Raak + en - om de instellingen te veranderen.

8'' Colour-Info-Display

Druk op Instrumenten en bedieningsorganen en selecteer vervolgens het pictogram Instellingen.

Selecteer Tijd en datum.

Tijd instellen Selecteer Tijd instellen om het betreffende submenu te openen.

Instrumenten en bedieningsorganen

Selecteer Auto inst. onder in het scherm. Activeer Aan - RDS of Uit - handmatig.

Als u Uit - handmatig selecteert, kunt u de uren en minuten instellen met Instrumenten en bedieningsorganen en Instrumenten en bedieningsorganen.

Raak 12-24 u rechts in het scherm aan om een tijdmodus te selecteren.

Als de 12-uurs modus wordt geselecteerd, verschijnt er een derde kolom voor AM of PM. Selecteer de gewenste optie.

Datum instellen Selecteer Datum instellen om het betreffende submenu te openen.

Let op Is de datum automatisch geregeld, dan is deze menu-optie niet beschikbaar.

Selecteer Auto inst. onder in het scherm. Activeer Aan - RDS of Uit - handmatig.

Als u Uit - handmatig selecteert, kunt u de datum met Instrumenten en bedieningsorganen en Instrumenten en bedieningsorganen instellen.

Klokweergave Selecteer Weergave klok om het betreffende submenu te openen.

Selecteer Uit om de digitale klokweergave in de menu's uit te schakelen.

Elektrische aansluitingen

Instrumenten en bedieningsorganen

Er zit een 12 V aansluitcontact in de middenconsole.

Instrumenten en bedieningsorganen

Sports Tourer: Er bevindt zich een 12 volt-aansluiting op de linkse zijwand van de bagageruimte.

Het maximaal opgenomen vermogen mag niet meer bedragen dan 120 watt.

Wanneer de ontsteking is uitgeschakeld, is de aansluiting gedeactiveerd.

De aansluiting wordt ook gedeactiveerd wanneer de accuspanning laag is.

Aangesloten elektrische accessoires moeten wat betreft de elektromagnetische compatibiliteit voldoen aan de DIN-norm VDE 40 839.

Geen accessoires aansluiten die stroom leveren, zoals laadtoestellen of accu's.

Stekkerdozen niet beschadigen door het gebruik van ongeschikte stekkers.

USB-laadpoort

Instrumenten en bedieningsorganen

Aan de achterkant van de middenconsole bevinden zich twee USBaansluitingen die speciaal zijn bestemd voor oplaadapparaten.

Elke aansluiting levert 2,1 A bij een spanning van 5 V.

Let op Houd de aansluitingen altijd schoon en droog.

Elektriciteitsstekker

Instrumenten en bedieningsorganen

De elektriciteitsaansluiting (Power-Flex Bar) is op de afdekking van de zekeringenkast instrumentenpaneel aangebracht. Er kan een geurverspreider (AirWellness) of een telefoonhouder op de elektriciteitsaansluiting worden aangesloten.

Meer informatie over de telefoonhouder is te vinden in de handleiding Infotainment.

Geurverspreider

Instrumenten en bedieningsorganen

1. Steek de geurverspreider in het bovenste deel van de elektriciteitsaansluiting (1) en kantel hem naar beneden om hem vast te zetten (2).

Instrumenten en bedieningsorganen

2. Druk op de voorste toets om de geurverspreider te activeren of deactiveren. De led geeft activering aan.

3. Verwijdert de geurverspreider door deze naar beneden te duwen en naar achteren te kantelen.

Instrumenten en bedieningsorganen

4. U vervangt de geurpad door de patroon naar boven te schuiven en te verwijderen.

Instrumenten en bedieningsorganen

5. Vervang de geurpad.

Asbakken

Voorzichtig Alleen voor as en niet voor brandbaar afval.

Instrumenten en bedieningsorganen

Een verplaatsbare asbak kan in de bekerhouders worden geplaatst.

Zie ook:

Ford Focus. Problemen met detectie
WAARSCHUWINGIn zeldzame gevallen kunnen er problemen met detectie optreden door de infrastructuur van de weg, bijvoorbeeld bruggen, tunnels en veiligheidsbarrières. In dergelijke gevall ...

Ford Focus. Dakrekken en bagagedragers - Auto's zonder: Schuifpaneel panoramadak
WAARSCHUWING Wanneer u een imperiaal aanbrengt, lees dan de instructies van de fabrikant en volg deze op.Tijdens het beladen van de imperiaal wordt aangeraden de lading evenredig te verdele ...

Modellen: