Opel Astra: Starthulp gebruiken - Verzorging van de auto - Opel Astra - InstructieboekjeOpel Astra: Starthulp gebruiken

De accu bevindt zich in de bagageruimte, onder een afdekking. In de motorruimten zijn aansluitpunten aangebracht voor het starten met hulpstartkabels.

Bij een ontladen accu kan de motor worden gestart met hulpstartkabels en de accu van een ander voertuig.

Niet starten met behulp van een snellader.

Waarschuwing Hulpstartkabels alleen met de uiterste voorzichtigheid gebruiken.

Elke afwijking van de onderstaande instructies kan letsel of schade als gevolg van het exploderen van de accu's en schade aan de elektrische systemen van beide auto's tot gevolg hebben.

 

Waarschuwing Laat de accu niet in contact komen met de ogen, huid, weefsels en lakwerk. De vloeistof bevat zwavelzuur, dat bij direct contact letsel en schade kan veroorzaken.

Verzorging van de auto

Aansluitvolgorde van de kabels:

1. Rode kabel op de pluspool van de hulpstartaccu aansluiten.

2. Sluit het andere uiteinde van de rode kabel aan op de pluspool van uw auto in de buurt van de zekeringenkast in de motorruimte.

3. Zwarte kabel op de minpool van de hulpstartaccu aansluiten.

4. Sluit het andere uiteinde van de zwarte kabel aan op een massapunt in de motorruimte.

De kabels zo leggen dat ze niet door de draaiende delen in de motorruimte geraakt kunnen worden.

Om de motor te starten:

1. De motor van het stroom leverende voertuig starten.

2. Na vijf minuten de andere motor starten. Startpogingen niet langer dan 15 seconden laten duren met tussenpozen van één minuut.

3. Beide motoren met aangesloten kabels ca. drie minuten stationair laten draaien.

4. Elektrische verbruikers (bijv.koplampen, achterruitverwarming) van de stroom ontvangende auto inschakelen.

5. Bovenstaande procedure bij het verwijderen van de kabels in de omgekeerde volgorde volgen.

Zie ook:

Toyota Auris. Wisselen van banden (auto's met bandenspanningswaarschuwingssysteem)
Wissel de banden zoals aangegeven in de afbeelding. Toyota beveelt aan om de banden ongeveer elke 10.000 km van plaats te wisselen om een gelijkmatig slijtagepatroon en een langere levensduur ...

Opel Astra. Snelheidsbegrenzer
De snelheidsbegrenzer voorkomt dat de auto een vooraf ingestelde snelheidslimiet overschrijdt. De maximumsnelheid kan worden ingesteld op snelheden hoger dan 25 km/u tot maximaal 200 km/u. D ...

Modellen: