Peugeot 308: Allesdragers monteren - Praktische informatie - Peugeot 308 - InstructieboekjePeugeot 308: Allesdragers monteren

Monteer de allesdragers uitsluitend op de vier verankeringspunten op de dakrand. Deze punten zijn niet zichtbaar als de portieren zijn gesloten.

Allesdragers monteren

Gebruik door PEUGEOT goedgekeurde accessoires en houd u aan de aanwijzingen en instructies in de montagehandleiding van de fabrikant om beschadiging van de carrosserie (vervorming, krassen, ...) te voorkomen.

 

Neem het in de handleiding van de allesdragers aangegeven maximumgewicht voor de belading in acht.

Pas bij een belading hoger dan 40 cm de rijsnelheid aan aan de rijomstandigheden om schade aan de allesdragers en de bevestigingsplaatsen op het dak te voorkomen.

Raadpleeg de wetgeving van uw land met betrekking tot het vervoeren van voorwerpen die langer zijn dan de auto.

Bevestigen op de dakrails

Bevestigen op de dakrails

U moet de allesdragers bevestigen ter hoogte van de merktekens op de dakrails.

Uit veiligheidsoverwegingen en om te voorkomen dat het dak van uw auto beschadigd raakt, is het raadzaam uitsluitend voor uw auto goedgekeurde allesdragers te gebruiken.

Houd u aan de montagevoorschriften en de gebruiksvoorwaarden die zijn vermeld in de handleiding die met de allesdragers is meegeleverd.

Aanbevelingen

Zie ook:

Ford Focus. Oliepeilstaaf - 1.0L EcoBoost/1.5L TiVCT
Minimum. Maximum. Oliepeilstaaf - 1.5L EcoBlue   Minimum. Maximum. Oliepeilstaaf - 1.5L EcoBoost   ...

Ford Focus. Brandstofkwaliteit - Benzine
WAARSCHUWING Meng diesel niet met benzine, gasohol of alcohol. Dit kan een explosie veroorzaken.Gebruik geen gelode benzine of benzine met additieven die andere metallische bestanddelen bev ...

Modellen: