Peugeot 308: Brandstoftank - Praktische informatie - Peugeot 308 - InstructieboekjePeugeot 308: Brandstoftank

Inhoud van de brandstoftank: ongeveer 53 liter (of 45 liter, afhankelijk van de uitvoering).

Openen

Openen

Indien uw auto is voorzien van het Stop & Start-systeem, tank dan nooit wanneer de motor zich in de STOPstand bevindt; zet in dat geval altijd het contact af met de sleutel of met de knop "START/STOP" bij een auto met het Keyless entry and start-systeem.

Tanken

Tank meer dan 6 liter brandstof om er voor te zorgen dat de stijging van het brandstofniveau wordt weergegeven op de brandstofmeter.

Tijdens het openen van de tankdop kan een geluid van aangezogen lucht hoorbaar zijn.

Dit wordt veroorzaakt door de onderdruk die ontstaat door de afdichting van het brandstofcircuit. Dit geluid is normaal.

Tanken

Tanken

Uw auto is voorzien van een katalysator, die de schadelijke bestanddelen in de uitlaatgassen vermindert.

Bij benzinemotoren mag uitsluitend loodvrije benzine worden gebruikt.

Door de vernauwde vulpijp kan alleen benzine worden getankt.

Indien u per vergissing de verkeerde brandstof voor uw auto tankt, moet de tank beslist worden afgetapt voordat de motor kan worden gestart.

Minimumbrandstofniveau

Als het minimumbrandstofniveau is bereikt, gaat dit waarschuwingslampje branden, in combinatie met een geluidssignaal en een melding.

Als dit lampje gaat branden, zit er nog minder dan 6 liter brandstof in de tank.

Ga zo snel mogelijk tanken om te voorkomen dat u zonder brandstof komt te staan.

Onderbreking brandstoftoevoer

Uw auto is voorzien van een beveiliging die bij een aanrijding onmiddellijk de brandstoftoevoer afsluit.

Zie ook:

Ford Focus. Inhouden en specificaties - 1.5L TiVCT
Gebruik olie en vloeistof die voldoen aan de bepaalde specificaties en viscositeit. Als u geen olie en vloeistof gebruikt die voldoen aan de bepaalde specificaties en viscositeit, kan dit ...

Toyota Auris. Audio-eenheid
Status Bluetooth-verbinding Als BT niet wordt weergegeven, kan Bluetooth-audio/telefoon niet worden gebruikt. Weergeven Er wordt een bericht, naam, nummer enz. weergegeven. Kleine l ...

Modellen: