Peugeot 308: Ontwaseming - Ontdooiing achterruit - Ergonomie en comfort - Peugeot 308 - InstructieboekjePeugeot 308: Ontwaseming - Ontdooiing achterruit

Peugeot 308 / Peugeot 308 - Instructieboekje / Ergonomie en comfort / Ontwaseming - Ontdooiing achterruit

Ontwaseming - Ontdooiing achterruit

Aan

Druk op deze toets om de achterruit en de buitenspiegels (afhankelijk van de uitvoering) te ontwasemen.

Het verklikkerlampje van de toets gaat branden.

Uit

De achterruitverwarming wordt automatisch uitgeschakeld om onnodig stroomverbruik te voorkomen.

U kunt de achterruitverwarming ook eerder uitschakelen door nogmaals op de toets te drukken.

Het verklikkerlampje van de toets gaat uit.

Schakel, zodra de omstandigheden het toelaten, de achterruit- en buitenspiegelverwarming uit omdat een geringer stroomverbruik leidt tot een verlaging van het brandstofverbruik.

 

De achterruitverwarming werkt uitsluitend bij draaiende motor.
Zie ook:

Citroen C4. Storingen
Als het storingslampje van de elektrische parkeerrem gaat branden in combinatie met één of meer controlelampjes uit de onderstaande tabel, zet de auto dan op een veilige plaats stil (vlakke onde ...

Toyota Auris. Wijzigen van de standen van het contact
De stand kan worden gewijzigd door op de startknop te drukken zonder het rempedaal (Multidrive CVT) of het koppelingspedaal (handgeschakelde transmissie) in te trappen. (De stand verandert iedere ke ...

Modellen: