Toyota Auris: Afspelen van bestanden
op een USB-geheugen - Gebruik van een
extern apparaat - Audiosysteem - Toyota Auris - InstructieboekjeToyota Auris: Afspelen van bestanden op een USB-geheugen

Door een USB-geheugen aan te sluiten, kunt u genieten van muziek uit de luidsprekers van de auto. Druk op de toets MODE totdat USB wordt weergegeven.

Bedieningspaneel

Audiosysteem

 1. Weergave tekst
 2. Weergave mappenlijst
 3. Selecteren van een map
 4. Herhalen
 5. Afspelen in willekeurige volgorde
 6. Toets selecteren modus
 7. Afspelen van het geselecteerde bestand
 8. Selecteren van een bestand
 9. Selecteren van een bestand, vooruit- of terugspoelen
 10. Volume
 11. AAN/UIT

Selecteren van een map

■ Selecteren van één map per keer

Druk op of om de gewenste map te selecteren.

■ Selecteren van een map en bestand uit een mappenlijst

1. Druk op "List" (lijst).

De mappenlijst wordt weergegeven.

2. Druk op de toets <SELECT of TUNE> om een map of bestand te selecteren.

3. Druk op de toets SETUP ENTER om het geselecteerde bestand/ de geselecteerde map af te spelen.

Druk op "Back" (terug) om terug te keren naar de vorige weergave.

■ Terugkeren naar de eerste map

Houd de toets ingedrukt totdat u een piepsignaal hoort.

Selecteren van een bestand

Druk op de toets <SELECT, TUNE>, <TRACK of SEEK> om het gewenste bestand te selecteren.

Versneld vooruit-/terugspoelen van een bestand

Houd de toets SEEK> of <TRACK ingedrukt om vooruit of terug te spoelen.

Herhalen

Wanneer u op RPT drukt, wordt de modus voor herhalen als volgt gewijzigd:

Audiosysteem

*: Niet beschikbaar wanneer RDM (afspelen in willekeurige volgorde) is geselecteerd

Afspelen in willekeurige volgorde

Wanneer u op RDM drukt, wordt de modus voor afspelen in willekeurige volgorde als volgt gewijzigd:

Audiosysteem

Wijzigen van de weergave op het display

Druk op "Text" (tekst).

Titel van het muziekstuk, naam van de artiest en albumtitel (alleen MP3) worden op het display weergegeven.

Druk op "Text" (tekst) of "Back" (terug) om terug te keren naar de vorige weergave.

■Functies USB-geheugen

■Foutmeldingen Als een foutmelding wordt weergegeven, raadpleeg dan de volgende tabel en onderneem de juiste acties. Als het probleem niet is verholpen, breng de auto dan naar een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

Melding Oorzaak/correctieprocedures
"USB error" (fout USB) Dit geeft aan dat de bestanden in het USBgeheugen niet kunnen worden gelezen.
"Error 3" (fout 3) Dit geeft aan dat het USB-geheugen mogelijk niet correct werkt.
"Error 4" (fout 4) Dit geeft aan dat er sprake is van overstroom.
"Error 5" (fout 5) Dit geeft aan dat er sprake is van een communicatiefout met het USB-geheugen.
"No music" (geen muziek) Dit geeft aan dat er geen MP3/WMA-bestanden in het USB-geheugen staan.

■USB-geheugen

MP3- en WMA-bestanden die in een ander formaat geschreven zijn, worden mogelijk niet op de juiste manier worden afgespeeld, en de bestandsnamen en mapnamen worden mogelijk niet correct weergegeven.

Onderwerpen waarop de standaarden en beperkingen betrekking hebben zijn als volgt:

 • Maximale mapstructuur: 8 niveaus
 • Maximaal aantal mappen in een apparaat: 999 (inclusief de root)
 • Maximaal aantal bestanden in een apparaat: 9.999
 • Maximaal aantal bestanden per map: 255

MP3 (MPEG Audio LAYER 3) is een standaard audiocompressieformaat.

Met deze MP3-techniek kunnen bestanden worden gecomprimeerd tot ongeveer 1/10 van hun oorspronkelijke grootte.

WMA (Windows Media Audio) is een audiocompressieformaat van Microsoft.

Audiobestanden die met deze techniek worden gecomprimeerd, zijn kleiner dan bestanden van het MP3-formaat.

Er is een limiet aan de MP3- en WMA-bestandsstandaarden en aan de media/formaten waarmee bestanden zijn opgenomen.

WAARSCHUWING

■Wees voorzichtig tijdens het rijden Sluit het USB-geheugen niet aan en bedien dit niet.

OPMERKING

■Voorkomen van schade aan USB-geheugen

Zie ook:

Opel Astra. Remmen
Het remsysteem omvat twee onafhankelijke remkringen. Wanneer een remkring uitvalt, kan de auto nog met de andere kring worden afgeremd. De remvertraging wordt echter alleen bereikt wanneer u he ...

Citroen C4. Controlesysteem bandenspanning
Dit systeem controleert automatisch de bandenspanning tijdens het rijden. Zodra de auto rijdt, controleert het systeem permanent de spanning van de vier banden. In het ventiel van elke band ...

Modellen: