Toyota Auris: Afstandsbediening/batterij
elektronische sleutel - Onderhoud, zelf
uit te voeren - Onderhoud en
verzorging - Toyota Auris - InstructieboekjeToyota Auris: Afstandsbediening/batterij elektronische sleutel

Vervang de batterij door een nieuw exemplaar als deze ontladen raakt of wanneer "Key battery low." (sleutelbatterij bijna leeg) op het multi-informatiedisplay wordt weergegeven (alleen auto's met een instrumentenpaneel met 2 meters).

De volgende zaken zijn benodigd:

Batterij vervangen

Auto's zonder Smart entry-systeem en startknop

1. Verwijder het kapje.

Omwikkel het uiteinde van de schroevendraaier met een doek om schade aan de sleutel te voorkomen.

Onderhoud, zelf uit te voeren

2. Verwijder de lege batterij.

Plaats een nieuwe batterij met de positieve aansluiting (+) naar boven.

Onderhoud, zelf uit te voeren

Auto's met Smart entry-systeem en startknop

1. Neem de mechanische sleutel uit de houder.

Onderhoud, zelf uit te voeren

2. Verwijder het deksel.

Omwikkel het uiteinde van de schroevendraaier met een doek om schade aan de sleutel te voorkomen.

Onderhoud, zelf uit te voeren

3. Verwijder het batterijdekseltje.

Omwikkel het uiteinde van de schroevendraaier met een doek om schade aan de sleutel te voorkomen.

Onderhoud, zelf uit te voeren

4. Verwijder de lege batterij.

Plaats een nieuwe batterij met de positieve aansluiting (+) naar boven.

Onderhoud, zelf uit te voeren

■Gebruik een CR2016 lithiumbatterij (auto's zonder Smart entry-systeem en startknop) of CR2032 lithiumbatterij (auto's met Smart entry-systeem en startknop)

■Als de batterij van de elektronische sleutel ontladen is De volgende verschijnselen kunnen zich voordoen:

WAARSCHUWING

■Lege batterijen en andere onderdelen Kinderen kunnen deze kleine voorwerpen inslikken en daardoor stikken.

Houd deze voorwerpen buiten bereik van kinderen. Als u dat niet doet, kan dat leiden tot ernstig letsel.

■Verklaring voor de lithiumbatterij

WAARSCHUWING: ALS DE BATTERIJ DOOR EEN ONJUIST TYPE BATTERIJ WORDT VERVANGEN, KAN EEN EXPLOSIE OPTREDEN. GOOI BATTERIJEN NIET WEG, MAAR LEVER ZE IN ALS KCA.

OPMERKING

■Voor een goede werking na het vervangen van de batterij Houd u aan de volgende voorzorgsmaatregelen om ongevallen te voorkomen:

Zie ook:

Ford Focus. Dieseluitlaatvloeistoftank (AdBlue) vullen via een container
WAARSCHUWINGZorg dat er geen dieseluitlaatvloeistof (AdBlue) in contact komt met de ogen, huid of kleding. Als de vloeistof in contact komt met de ogen, spoel ze dan direct met veel water sc ...

Toyota Auris. Overzicht van functies
Met de cruise control kan een ingestelde snelheid worden vastgehouden zonder dat hiervoor het gaspedaal hoeft te worden bediend. Controlelampjes Cruise control-schakelaar Instellen van d ...

Modellen: