Toyota Auris: Gebruik van de radio - Audiosysteem - Toyota Auris - InstructieboekjeToyota Auris: Gebruik van de radio

Bediening radio

Kies AM of FM om naar de radio te luisteren.

Audiosysteem

  1. Voorkeuzetoetsen
  2. Toets selecteren modus
  3. Een item selecteren of AF/ regiocode/stand TA instellen
  4. Aanpassen van frequentie
  5. Frequentie zoeken
  6. Weergeven van een zenderoverzicht
  7. Volume
  8. AAN/UIT

Vastleggen van voorkeuzezenders

1. Stem af op de gewenste zender door op de toets <SELECT of TUNE> te drukken.

2. Houd de gewenste voorkeuzetoets ingedrukt totdat u een piepsignaal hoort.

Gebruik van de zenderlijst

■ Bijwerken van de zenderlijst

1. Druk op "List" (lijst).

De zenderlijst wordt weergegeven.

2. Druk op "Update" (bijwerken) om de lijst bij te werken.

Tijdens het zoeken wordt "Updating" (bijwerken) weergegeven. Vervolgens worden op het display de beschikbare radiozenders weergegeven.

Druk op "Back" (terug) om het bijwerken te onderbreken.

■ Selecteren van een zender in de zenderlijst

1. Druk op "List" (lijst).

De zenderlijst wordt weergegeven.

2. Druk op de toets <SELECT of TUNE> om een radiozender te selecteren.

3. Druk op de toets SETUP ENTER om op de zender af te stemmen.

Druk op "Back" (terug) om terug te keren naar de vorige weergave.

RDS (Radio Data Systeem)

Met deze functie kan uw radio RDS-gegevens ontvangen.

■ Luisteren naar radiozenders van hetzelfde netwerk

1. Druk op de toets SETUP ENTER.

2. Druk op de toets <SELECT of TUNE> om "Radio" te selecteren en druk op de toets SETUP ENTER.

3. Druk op de toets <SELECT of TUNE> om de gewenste modus te selecteren: FM AF of "Region code" (regiocode).

4. Druk op de toets SETUP ENTER om "On" (aan) of "Off" (uit) te selecteren.

Stand FM AF ON: De radiozender van hetzelfde netwerk met de sterkste ontvangst wordt geselecteerd.

Stand regiocode ON: De radiozender van hetzelfde netwerk met de sterkste ontvangst die hetzelfde programma uitzendt, wordt geselecteerd.

■ Verkeersinformatie

1. Druk op de toets SETUP ENTER.

2. Druk op de toets <SELECT of TUNE> om "Radio" te selecteren en druk op de toets SETUP ENTER.

3. Druk op de toets <SELECT of TUNE> om de stand FM TA te selecteren.

4. Druk op de toets SETUP ENTER om "On" (aan) of "Off" (uit) te selecteren.

Stand TA: Het systeem schakelt automatisch over naar een zender waarop verkeersinformatie wordt meegestuurd zodra deze informatie wordt ontvangen.

Als de verkeersinformatie beëindigd is, wordt weer teruggeschakeld naar de zender waarop was afgestemd.

■EON (Enhanced Other Network)-systeem (voor de ontvangst van verkeersmeldingen) Als de RDS-zender (met EON-gegevens) waar u naar luistert geen verkeersinformatie meestuurt en het audiosysteem in stand TA (verkeersmelding) staat, schakelt het systeem automatisch over naar een zender van de EON AF-lijst zodra het uitzenden van de verkeersinformatie begint.

■Als de accu is losgenomen De opgeslagen voorkeuzezenders zijn gewist.

■Ontvangstgevoeligheid

Zie ook:

Opel Astra. Velgen en banden
Conditie van banden en velgen Zo langzaam mogelijk en onder een rechte hoek over obstakels. Het rijden over scherpe randen kan schade aan banden en velgen tot gevolg hebben. Banden niet tegen d ...

Ford Focus. Voorruitsproeiers
Trek de hendel naar u toe om de sproeiers voorruit te bedienen.Na het loslaten van de hendel blijven de ruitenwissers nog korte tijd in werking.Kort nadat de ruitenwissers zijn gestop ...

Modellen: