Toyota Auris: Geschiktheid baby- en kinderzitjes voor diverse zitposities
(met ISOfix-bevestigingssysteem) - Baby- en kinderzitjes - Voor een veilig gebruik - Veiligheid en beveiliging - Toyota Auris - InstructieboekjeToyota Auris: Geschiktheid baby- en kinderzitjes voor diverse zitposities (met ISOfix-bevestigingssysteem)

Toyota Auris / Toyota Auris - Instructieboekje / Veiligheid en beveiliging / Voor een veilig gebruik / Baby- en kinderzitjes / Geschiktheid baby- en kinderzitjes voor diverse zitposities (met ISOfix-bevestigingssysteem)

In deze tabel wordt aangegeven in hoeverre een baby- of kinderzitje in verschillende zitposities kan worden geplaatst.

Voor een veilig gebruik

(1) Voor zitjes zonder ISO/XX grootteklasse-indeling (A - G) voor de gewichtsgroep moet de fabrikant van de auto de voertuigspecifieke ISOfix-baby- of kinderzitje(s) voor elke positie aangeven.

Verklaring van lettercodes in de bovenstaande tabel:

IUF: Geschikt voor een in de rijrichting geplaatst universeel ISOfixbaby- of kinderzitje dat is goedgekeurd voor gebruik in deze gewichtsgroep.
IL: Geschikt voor een ISOfix-baby- of kinderzitje uit de categorie "specifiek", "beperkt" of "semi-universeel" dat is goedgekeurd voor gebruik in deze gewichtsgroep.
X: ISOfix-positie niet geschikt voor ISOfix-baby- of kinderzitjes in deze gewichtsgroep en/of grootteklasse.
*: Verwijder de hoofdsteun indien deze de werking van het zitje hindert.

Wanneer een TOYOTA MINI of TOYOTA MIDI wordt gebruikt, past u de steunpoot en de ISOfix-koppelingen als volgt aan:

  1. Vergrendel de steunpoot bij opening nr. 5.
  2. Vergrendel de ISOfix-koppelingen bij nr. 4 en 5.

Laat niemand plaatsnemen op de middelste zitplaats als de rechter stoel voor een baby- of kinderzitje wordt gebruikt.

De baby- en kinderzitjes die in de tabel genoemd worden, zijn buiten de EU wellicht niet of moeilijk verkrijgbaar.

Andere dan de in de tabel genoemde baby- en kinderzitjes kunnen eveneens worden gebruikt als zorgvuldig is gecontroleerd of ze geschikt zijn voor gebruik in uw auto. Raadpleeg hiervoor de fabrikant of de leverancier van het baby- of kinderzitje.

■Als er een baby- of kinderzitje op de voorpassagiersstoel wordt geplaatst Als u een zitje op de voorpassagiersstoel moet gebruiken, moet u deze stoel als volgt instellen:

Voor een veilig gebruik

Voor een veilig gebruik

■Kiezen van een geschikt baby- of kinderzitje

WAARSCHUWING

■Gebruik van een baby- of kinderzitje Het gebruik van een baby- of kinderzitje dat niet geschikt is voor deze auto vormt geen goede bescherming voor het kind. Het kind kan dan (bij plotseling remmen of bij een ongeval) ernstig letsel oplopen.

■Voorzorgsmaatregelen bij baby- en kinderzitjes

WAARSCHUWING

■Als er kinderen in de auto aanwezig zijn Laat kinderen niet met de veiligheidsgordel spelen. Als de veiligheidsgordel om de nek van het kind draait, kan het kind stikken of ernstig letsel oplopen.

Als dit gebeurt en de gordelsluiting niet kan worden losgemaakt, knip de gordel dan door met een schaar.

■Als het baby- of kinderzitje niet in gebruik is

Zie ook:

KIA Cee'd. Gloeilampen
WAARSCHUWING - Vervangen van gloeilampenTrek, voordat u lampen gaat vervangen, de parkeerrem stevig aan, controleer of het contact in de stand LOCK staat (Smart Key: zet de motor af) en s ...

Ford Focus. Beschrijving van andere rechten en beperkingen
Spraakherkenning: Indien de SOFTWARE spraakherkenningscomponenten omvat, dient u er rekening mee te houden dat spraakherkenning een inherent statistisch proces is en dat herkenningsf ...

Modellen: