Toyota Auris: Openen en sluiten
van de ruiten - Bediening van
elk onderdeel - Toyota Auris - InstructieboekjeToyota Auris: Openen en sluiten van de ruiten

Elektrisch bedienbare ruiten

Openen en sluiten

De elektrisch bedienbare ruiten kunnen worden geopend en gesloten met behulp van de schakelaars.

Door de schakelaar te bedienen bewegen de ruiten als volgt:

One-touch openen/sluiten van alleen de ruit bestuurdersportier

 1. Sluiten
 2. One-touch sluiten (alleen ruit bestuurdersportier)*
 3. Openen
 4. One-touch openen (alleen ruit bestuurdersportier)*

*: De ruit stopt in een tussenstand door de schakelaar in de andere richting te bewegen.

Openen en sluiten van de ruiten

One-touch openen/sluiten van alle ruiten

 1. Sluiten
 2. One-touch sluiten*
 3. Openen
 4. One-touch openen*

*: De ruit stopt in een tussenstand door de schakelaar in de andere richting te bewegen.

Openen en sluiten van de ruiten

Blokkeerschakelaar ruitbediening

Druk de schakelaar in om de schakelaars voor de ruiten van de passagiers te blokkeren.

Gebruik deze schakelaar om te voorkomen dat kinderen per ongeluk een passagiersruit openen of sluiten.

Openen en sluiten van de ruiten

■De elektrisch bedienbare ruiten kunnen bediend worden als Auto's zonder Smart entry-systeem en startknop: Het contact AAN staat.

Auto's met Smart entry-systeem en startknop: Het contact AAN staat.

■Bedienen van de elektrisch bedienbare ruiten nadat het contact UIT is gezet Auto's zonder Smart entry-systeem en startknop: De elektrisch bedienbare ruiten kunnen nog ongeveer 45 seconden na het in stand ACC of UIT zetten van het contact worden bediend. Ze kunnen echter niet meer worden bediend zodra een van de voorportieren is geopend.

Auto's met Smart entry-systeem en startknop: De elektrisch bedienbare ruiten kunnen nog ongeveer 45 seconden na het in stand ACC of UIT zetten van het contact worden bediend. Ze kunnen echter niet meer worden bediend zodra een van de voorportieren is geopend.

■Klembeveiliging (alleen ruiten met functie one-touch sluiten) Als tijdens het sluiten een object bekneld raakt tussen de ruit en het ruitframe, stopt de beweging van de ruit en wordt de ruit weer iets geopend.

■Als de elektrisch bedienbare ruit niet normaal sluit (alleen ruiten met functie one-touch sluiten) Als de klembeveiliging niet goed werkt en een ruit niet kan worden gesloten, voert u de volgende handelingen uit met de schakelaar voor de ruitbediening van het desbetreffende portier.

 1. Houd de schakelaar voor de ruitbediening in de one-touch sluitpositie.

  Blijf, nadat de ruit is gesloten, de schakelaar gedurende 6 seconden ingedrukt houden.

 2. Houd de schakelaar ruitbediening in de one-touch openpositie. Blijf, nadat de ruit volledig is geopend, de schakelaar gedurende 2 seconden ingedrukt houden.
 3. Houd de schakelaar ruitbediening weer in de one-touch sluitpositie. Blijf, nadat de ruit is gesloten, de schakelaar gedurende 2 seconden ingedrukt houden.

Herhaal de procedure vanaf het begin als u de schakelaar hebt losgelaten terwijl de ruit nog in beweging was.

Als de ruit ook na het op de juiste wijze uitvoeren van bovenstaande procedure sluit, maar vervolgens weer iets opent, laat dan uw auto controleren door een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

WAARSCHUWING Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht.

Het niet in acht nemen van de voorzorgsmaatregelen kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

■Sluiten van de ruiten

■Klembeveiliging (alleen ruiten met functie one-touch sluiten)

Zie ook:

Toyota Auris. Onderhoudsgegevens (brandstof, oliepeil, enz.)
Afmetingen en gewichten *1: Ongeladen auto *2: Auto's met 195/65R15 banden *3: Met 205/55R16 banden *4: Auto's met 215/45R17 banden *5: Auto's met 225/45R17 banden *6: Auto's met Multidr ...

Ford Focus. Entertainment
Selecteer de entertainmentoptie in de functiebalk. Audiobron. Selecteer om een andere audiobron te kiezen. Voorkeuzezenders. Veeg naar links om meer voork ...

Modellen: