Toyota Auris: Overige functies - Automatische
airconditioning - Gebruik van de
airconditioning en de
achterruitverwarming - Voorzieningen in
het interieur - Toyota Auris - InstructieboekjeToyota Auris: Overige functies

■ Schakelen tussen buitenluchtmodus en recirculatiemodus

Auto's zonder modus gescheiden bediening

Druk op om naar de recirculatiemodus te schakelen.

Druk op om naar de buitenluchtmodus te schakelen.

Wanneer de recirculatiemodus is geselecteerd, brandt het controlelampje op .

Wanneer de buitenluchtmodus is geselecteerd, brandt het controlelampje op .

Auto's met modus gescheiden bediening

Druk op .

Iedere keer als op wordt gedrukt, schakelt de luchttoevoer tussen de buitenluchtmodus (controlelampje uit) en de recirculatiemodus (controlelampje aan).

■ Ontwasemen van de voorruit De ruitverwarming wordt gebruikt om de voorruit en de zijruiten voor te ontwasemen.

Druk op .

De ontvochtigingsfunctie werkt en de aanjagersnelheid neemt toe.

Zet, als de recirculatiemodus is ingeschakeld, de luchttoevoertoets in de buitenluchtmodus. (Mogelijk gaat dit automatisch.) Verhoog de aanjagersnelheid en de temperatuur om de voorruit en zijruiten voor sneller te ontwasemen.

Druk wanneer de voorruit is ontwasemd nogmaals op om terug te keren naar de vorige modus.

■ Ontwasemen van de achterruit en buitenspiegels De achterruit- en buitenspiegelverwarming worden gebruikt om de achterruit te ontwasemen en om regendruppels, dauw en ijs van de buitenspiegels te verwijderen.

Druk op .

De achterruit- en buitenspiegelverwarming wordt na een tijdje automatisch uitgeschakeld.

■ Persoonlijke voorkeursinstellingen aanjager De instellingen voor de aanjagersnelheid kunnen worden gewijzigd.

  1. Druk op .
  2. Druk op .
  3. Elke keer als de toets wordt ingedrukt, verandert de aanjagersnelheid als volgt.

Gebruik van de airconditioning en de achterruitverwarming

Zie ook:

Peugeot 308. ISOFIX-bevestigingen
Uw auto voldoet aan de nieuwste ISOFIX-normen. De hieronder aangegeven zitplaatsen zijn uitgerust met de voorgeschreven ISOFIX-bevestigingen. Elke zitplaats is voorzien van drie bevestigingsri ...

Peugeot 308. Noodsleutel
Ontgrendelen/vergrendelen met de geïntegreerde sleutel van het Keyless entry and start-systeem Met de geïntegreerde sleutel kan de auto vergrendeld en ontgrendeld worden als de elektronisch ...

Modellen: