Toyota Auris: Overzicht van functies - Cruise control - Gebruik van de ondersteunende
systemen - Rijden - Toyota Auris - InstructieboekjeToyota Auris: Overzicht van functies

Met de cruise control kan een ingestelde snelheid worden vastgehouden zonder dat hiervoor het gaspedaal hoeft te worden bediend.

  1. Controlelampjes
  2. Cruise control-schakelaar

Gebruik van de ondersteunende systemen

Instellen van de rijsnelheid

1. Schakel de cruise control in met de toets ON-OFF.

Het controlelampje cruise control gaat branden.

Druk nogmaals op de toets om de cruise control uit te schakelen.

2. Accelereer of decelereer met behulp van het gaspedaal naar de gewenste rijsnelheid (hoger dan ongeveer 40 km/h) en druk de hendel naar beneden om de snelheid op te slaan.

Het controlelampje cruise control SET gaat branden.

De rijsnelheid op het moment dat de hendel wordt losgelaten, wordt de ingestelde snelheid.

Zie ook:

Ford Focus. Controlesysteem bandenspanning resetten
Reset het systeem pas nadat de banden zijn opgepompt tot de juiste bandenspanning. Om het controlesysteem lage bandenspanning te resetten, gebruikt u de bedieningstoetsen voor het inform ...

Ford Focus. Dieseluitlaatvloeistoftank (AdBlue) vullen
De vulleiding van de dieseluitlaatvloeistoftank (AdBlue) bevindt zich naast de brandstofvulleiding en heeft een blauwe dop.Vul de tank bij met een vloeistofpomp bij een tankstation vo ...

Modellen: