Citroen C4: Automatisch vergrendelen van de portieren - Toegang tot de auto - Citroen C4 - InstructieboekjeCitroen C4: Automatisch vergrendelen van de portieren

Citroen C4 / Citroen C4 - Instructieboekje / Toegang tot de auto / Automatisch vergrendelen van de portieren

Deze functie zorgt ervoor dat de portieren en de achterklep automatisch en gelijktijdig worden vergrendeld vanaf een wagensnelheid van 10 km/h.

Werking

De automatische centrale vergrendeling werkt niet als een van de portieren of de achterklep is geopend.

U zult de vergrendeling horen "terugspringen", en op het instrumentenpaneel gaat dit lampje branden, in combinatie met een geluidssignaal en een waarschuwingsmelding.

Vervoer van lange of grote voorwerpen Wanneer u wilt rijden met geopende achterklep, dient u op de schakelaar van de centrale vergrendeling te drukken om de portieren te vergrendelen. Wanneer u dit niet doet, hoort u elke keer dat u de 10 km/h overschrijdt de vergrendeling "terugspringen", met de bijbehorende bovenstaande waarschuwingen.

Wanneer u nogmaals op de schakelaar van de centrale vergrendeling drukt, Bij snelheden boven 10 km/h is dit ontgrendelen slechts tijdelijk.

Werking

Inschakelen/Uitschakelen

U kunt de functie desgewenst permanent inschakelen of uitschakelen.

De status van de functie blijft nadat het contact is afgezet opgeslagen in het geheugen.

Zie ook:

Citroen C4. Afgaan van het alarm
Als het alarm afgaat, treedt de sirene in werking en knipperen de richtingaanwijzers gedurende dertig seconden. Als het alarm voor de 11e keer afgaat, worden de alarmsystemen uitgeschakeld. Als ...

Ford Focus. Digitale radio - Auto's zonder: SYNC
Een radiobron selecteren Druk op de knop om de beschikbare radiobronnen weer te geven.Druk meermaals op de knop om naar de gewenste radiobron te gaan. Druk op de OK-toets.Voorkeuzestations ...

Modellen: