Citroen C4: Starten van de motor - Starten / Afzetten van de motor met keyless entry and start - Rijden - Citroen C4 - InstructieboekjeCitroen C4: Starten van de motor

De elektronische sleutel hoeft niet in de lezer te worden gestoken.

Starten van de motor

Druk kort op de "START/STOP"- knop en houd daarbij het pedaal ingetrapt tot de motor draait.

Het stuurslot wordt ontgrendeld en de motor start.

Zie de onderstaande waarschuwing voor auto's met een dieselmotor.

Als aan een van de voorwaarden voor het starten niet wordt voldaan, wordt ter herinnering een melding op het instrumentenpaneel weergegeven. In sommige gevallen moet het stuurwiel heen en weer worden bewogen terwijl de " START/STOP "-knop wordt ingedrukt om het stuurslot te ontgrendelen; u wordt hiervan via een melding op de hoogte gebracht.

De elektronische sleutel van het keyless entry and start-systeem moet zich binnen de detectiezone bevinden.

Verlaat om veiligheidsredenen deze zone niet terwijl de motor nog draait.

 

Als de elektronische sleutel niet in de zone wordt gedetecteerd, verschijnt een melding. Verplaats de elektronische sleutel naar de detectiezone zodat de motor kan worden gestart.

 

Auto's met dieselmotor

Bij temperaturen onder 0 graden wordt de motor pas na het doven van het verklikkerlampje "Voorgloeien" gestart.

Als dit lampje gaat branden nadat u op " START/STOP "-knop hebt gedrukt, moet u het rem- of koppelingspedaal ingetrapt houden tot dit lampje uitgaat en niet opnieuw op de " START/ STOP "-knop drukken, tot de motor is aangeslagen.

Afzetten van de motor

Druk terwijl de elektronische sleutel zich in de auto bevindt op de " START/STOP "-knop.

De motor wordt afgezet en het stuurslot wordt vergrendeld.

Als de auto niet stilstaat, wordt de motor niet afgezet.

 

Laat nooit de elektronische sleutel in de auto achter als u de auto verlaat.

 

Bij het afzetten van de motor is de rembekrachtiging niet meer actief.
Zie ook:

Citroen C4. Noodprocedure voor het starten
Als de elektronische sleutel zich in het detectiegebied bevindt en de motor niet start als u op de knop "START/STOP" drukt: Zet bij auto's met een automatische transmissie de selectiehendel ...

Ford Focus. Display in hemelbekleding
Het systeem geeft informatie weer op een weergavescherm in uw gezichtsveld, zodat u uw aandacht op de weg kunt houden. U kunt selecteren welke informatie door het systeem wordt weerge ...

Modellen: