Citroen C4: Noodprocedure voor het starten - Starten / Afzetten van de motor met keyless entry and start - Rijden - Citroen C4 - InstructieboekjeCitroen C4: Noodprocedure voor het starten

Noodprocedure voor het starten

Als de elektronische sleutel zich in het detectiegebied bevindt en de motor niet start als u op de knop "START/STOP" drukt:

Noodprocedure voor het starten

Druk op de knop "START/ STOP".

De motor wordt gestart.

Zie ook:

Ford Focus. Tanken
Overzicht tanksysteem Tankklep. Vulklep brandstoftank. Brandstofvulleiding. Uw auto beschikt niet over een tankdop. Linkerzijde. ...

Toyota Auris. Overige functies
■ Schakelen tussen buitenluchtmodus en recirculatiemodus Druk op . Iedere keer als op wordt gedrukt, schakelt de luchttoevoer tussen de buitenluchtmodus (controlelampje uit) en de recir ...

Modellen: