Citroen C4: Vergrendelen van de auto met volledig ingeschakeld alarm - Alarm - Toegang tot de auto - Citroen C4 - InstructieboekjeCitroen C4: Vergrendelen van de auto met volledig ingeschakeld alarm

Citroen C4 / Citroen C4 - Instructieboekje / Toegang tot de auto / Alarm / Vergrendelen van de auto met volledig ingeschakeld alarm

Vergrendelen van de auto met volledig ingeschakeld alarm

Inschakelen

Het alarmsysteem is geactiveerd: het verklikkerlampje van de knop knippert één keer per seconde en de richtingaanwijzers gaan gedurende ongeveer 2 seconden branden.

De uitwendige beveiliging wordt 5 seconden nadat de auto is vergrendeld, geactiveerd.

De interieur- en wegsleepbeveiliging worden 45 seconden nadat de auto is vergrendeld, geactiveerd.

Indien een portier of de achterklep niet goed is gesloten, wordt de auto niet vergrendeld, maar worden de uitwendige beveiliging, de interieurbeveiliging en de wegsleepbeveiliging na 45 seconden wel ingeschakeld.

Uitschakelen

Het alarmsysteem wordt uitgeschakeld; het verklikkerlampje van de knop gaat uit en de richtingaanwijzers knipperen gedurende ongeveer 2 seconden.

Als de auto automatisch opnieuw wordt vergrendeld (als binnen 30 seconden een van de portieren of de achterklep niet is geopend), wordt het alarmsysteem niet automatisch ingeschakeld. Ontgrendel in dat geval de auto en vergrendel hem vervolgens met de afstandsbediening of het Keyless entry and start-systeem: het alarmsysteem is dan weer ingeschakeld.
Zie ook:

KIA Cee'd. Hoe het systeem werkt (Parkeermodus)
1. Activeer het Smart Parking Assist-systeem De selectiehendel moet in stand D (rijden) of N (neutraal) worden gezet. 2.Selecteer de parkeerhulpmodus 3.Zoek een parkeerplaats: rijd langzaam ...

Ford Focus. Beschrijving van andere rechten en beperkingen
Spraakherkenning: Indien de SOFTWARE spraakherkenningscomponenten omvat, dient u er rekening mee te houden dat spraakherkenning een inherent statistisch proces is en dat herkenningsf ...

Modellen: