Ford Focus: Het zonnescherm openen en sluiten - Schuifdak - Ford Focus - InstructieboekjeFord Focus: Het zonnescherm openen en sluiten

Ford Focus / Ford Focus - Instructieboekje / Schuifdak / Het zonnescherm openen en sluiten

Zonneschermen openen

WAARSCHUWING

Laat kinderen niet zonder toezicht in uw auto achter en laat hen niet met de zonneschermen spelen. Als u deze instructie negeert, kan dat verwondingen tot gevolg hebben.

Het zonnescherm werkt onafhankelijk van het zonnedak.

U opent het zonnescherm door één druk op de bediening van het zonnedak op de dakconsole.

Om de beweging te stoppen tijdens bediening, drukt u een tweede keer op de bediening.

Druk kort op de achterkant van de bediening.

Zonneschermen sluiten

WAARSCHUWING

Wanneer u het zonnescherm sluit, moet u controleren dat het niet geblokkeerd is en zorgen dat er zich geen kinderen en huisdieren in de buurt van het zonnescherm bevinden.

Laat kinderen niet zonder toezicht in uw auto achter en laat hen niet met de zonneschermen spelen. Als u deze instructie negeert, kan dat verwondingen tot gevolg hebben.

Het zonnescherm werkt onafhankelijk van het zonnedak.

U sluit het zonnescherm door één druk op de bediening van het zonnedak op de dakconsole.

Om de beweging te stoppen tijdens bediening, drukt u een tweede keer op de bediening.

Druk kort op de voorkant van de bediening.

Zie ook:

Ford Focus. Aansteker
WAARSCHUWING Sluit geen extra elektrische accessoires aan op de aansluitbus van de sigarettenaansteker. Verkeerd gebruik van de aansteker kan schade veroorzaken die niet door de voertuigg ...

Toyota Auris. Overige functies
■ Schakelen tussen buitenluchtmodus en recirculatiemodus Druk op . Iedere keer als op wordt gedrukt, schakelt de luchttoevoer tussen de buitenluchtmodus (controlelampje uit) en de recir ...

Modellen: