Citroen C4: Via het touchscreen - Snelheden opslaan - Rijden - Citroen C4 - InstructieboekjeCitroen C4: Via het touchscreen

Wijzigen van een opgeslagen snelheid

Selecteer de functie waarvoor u de nieuwe snelheden wilt opslaan:

Kies de opgeslagen snelheid die u wilt wijzigen.

Via het touchscreen

Via het touchscreen

Toets "MEM"

Met deze toets kunt u een opgeslagen snelheid selecteren voor de snelheidsbegrenzer of de snelheidsregelaar.

Zie de desbetreffende rubriek.

Zie ook:

Peugeot 308. Gebruiksadviezen voor de verwarming, ventilatie en airconditioning
Neem voor een optimale werking van de verwarming, ventilatie en airconditioning de volgende gebruiksadviezen in acht: Let erop dat voor een gelijkmatige verdeling van de lu ...

Ford Focus. Gereduceerd motorvermogen
WAARSCHUWING Als u met de auto blijft rijden wanneer de motor oververhit raakt, kan de motor zonder enige waarschuwing stoppen. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot verlie ...

Modellen: