Ford Focus: 12 volt accu vervangen - Onderhoud - Ford Focus - InstructieboekjeFord Focus: 12 volt accu vervangen

WAARSCHUWING

Bij accu's komen explosieve gassen vrij, die tot persoonlijk letsel kunnen leiden. Zorg daarom dat er geen vuur, vonken of verlichting bij de accu in de buurt zijn. Wanneer u in de buurt van een accu werkt, moet u uw gezicht steeds afschermen en uw ogen beschermen. Zorg steeds voor goede ventilatie.

Wanneer u een accu in een kunststof behuizing optilt, kan te veel druk op de wanden ervoor zorgen dat het zuur door de ventilatiedoppen stroomt, wat kan leiden tot verwondingen en schade aan de auto of de accu. Hef de accu omhoog met een accudrager of met uw handen op de tegenliggende hoeken.

Houd accu's buiten het bereik van kinderen. Accu's bevatten zwavelzuur. Voorkom contact met huid, ogen of kleding. Wanneer u in de buurt van een accu werkt, moet u uw ogen beschermen tegen mogelijke spatten van de zuuroplossing. Wanneer accuzuur op de huid of in de ogen komt, spoel dan onmiddellijk en gedurende minstens 15 minuten met water af en zorg direct voor medische hulp. Zoek direct medische hulp wanneer accuzuur is doorgeslikt.

Accupolen, -klemmen en gerelateerde accessoires bevatten lood en loodverbindingen. Was uw handen goed na het werken met remvloeistof.

Voor auto's met Auto-Start-Stop verschillen de accuvereisten. De accu moet worden vervangen door een accu van exact dezelfde specificatie.

De accu zit in de motorruimte. Zie Under Hood Overview.

Uw autoaccu heeft een onderhoudsvrije accu.Tijdens de gebruiksduur is er geen extra water nodig.

Als de voertuigaccu een deksel heeft, dient u ervoor te zorgen dat het deksel correct wordt aangebracht nadat de accu is gereinigd of vervangen.

Voor langer, probleemloos gebruik, houdt u de bovenkant van de accu schoon en droog en zorgt u dat de accukabels stevig vastzitten op de accupolen. Indien er corrosie aanwezig is op de accu of de polen, verwijdert u de kabels van de polen en reinigt u deze met een staalborstel.U kunt het zuur neutraliseren met een oplossing van bicarbonaat en water.

We raden aan dat u de minpool van de accukabel loskoppelt van de accu wanneer u van plan bent uw auto langdurig te stallen.

N.B.: Wanneer u alleen de minpool van de accukabel loskoppelt, dient u ervoor te zorgen dat deze goed geïsoleerd is of uit de buurt van de accupool wordt opgeborgen, om te voorkomen dat er onbedoeld contact wordt gemaakt of dat er vlambogen ontstaan.

Om de goede werking van het accubeheersysteem te garanderen, mag u de massa-aansluiting niet direct op de minpool van de accu aansluiten indien u elektrische apparaten aan uw auto toevoegt.Een aansluiting op de minpool van de accu kan onnauwkeurige metingen van de accuconditie en mogelijk een verkeerde werking van het systeem veroorzaken.

N.B.: Als u elektrische accessoires of onderdelen toevoegt aan uw auto, kan dat een negatieve invloed hebben op de prestaties en de duurzaamheid van de accu of van andere elektrische systemen in uw auto.

Als u de accu vervangt, moet u zorgen dat de vervangende accu overeenkomt met de elektrische vereisten van uw auto.

Wanneer u de accu loskoppelt of vervangt en uw auto een automatische transmissie heeft, moet de transmissie opnieuw zijn adaptieve strategie inleren. Hierdoor kan de transmissie stevig schakelen wanneer er voor het eerst mee wordt gereden. Dit is normaal terwijl de transmissie zijn werking aanpast aan een optimaal schakelgevoel.

De accu verwijderen en opnieuw installeren

Ga als volgt te werk om de accu los te koppelen of te verwijderen:

  1. Schakel de parkeerrem in en zet het contact uit.
  1. Zet alle elektrische apparatuur uit, zoals bijvoorbeeld verlichting en radio.
  1. Wacht minimaal twee minuten voordat u de accu loskoppelt.
N.B.: Het motormanagementsysteem heeft een functie die stroom vasthoudt en blijft gedurende een periode nadat u het contact hebt uitgezet van stroom voorzien. Dit is om ervoor te zorgen dat diagnostische en adaptieve tabellen kunnen worden opgeslagen. Wanneer u de accu loskoppelt zonder te wachten, kan dit schade veroorzaken die niet onder de voertuiggarantie valt.
  1. Maak de minpool van de accukabel los.
  1. Maak de pluspool van de accukabel los.
  1. Verwijder de accuklem.
  1. Verwijder de accu.
  1. Breng de onderdelen in omgekeerde volgorde aan.
N.B.: Contoleer of het contact nog steeds uit staat voordat u de accu opnieuw aansluit.

N.B.: Zorg ervoor dat de polen van de accukabels goed vastzitten.

Als u de voertuigaccu loskoppelt of vervangt, moet u de volgende functies resetten:Accu weggooien

Zorg dat u oude batterijen op milieuvriendelijke wijze weggooit.Vraag raad aan uw lokale instantie voor recycling van oude accu's.

Zie ook:

Citroen C4. Eco-mode
De eco-mode bepaalt de maximale gebruiksduur van een aantal functies om te voorkomen dat de accu ontladen raakt. Nadat de motor is afgezet, kunt u een aantal elektrische functies zoals radio, rui ...

Opel Astra. Starthulp gebruiken
De accu bevindt zich in de bagageruimte, onder een afdekking. In de motorruimten zijn aansluitpunten aangebracht voor het starten met hulpstartkabels. Bij een ontladen accu kan de motor worden ...

Modellen: