Ford Focus: Afstandsbediening - Auto's met: 
	Sleutelloze toegang - Sleutels en 
afstandsbediening - Ford Focus - InstructieboekjeFord Focus: Afstandsbediening - Auto's met: Sleutelloze toegang

Ford Focus / Ford Focus - Instructieboekje / Sleutels en afstandsbediening / Afstandsbediening - Auto's met: Sleutelloze toegang

Passieve sleutel

Afstandsbediening - Auto's met: Sleutelloze toegang

Om het contact aan te zetten en de motor te starten moet de geldige sleutel zich in de auto bevinden.

Uitneembaar sleutelblad

De passieve sleutel bevat ook een uitneembaar sleutelblad, dat u kunt gebruiken om uw auto te ontgrendelen.

Uitneembaar sleutelblad

  1. Houd de knoppen in de randen van de zender ingedrukt om het kapje te ontgrendelen.Verwijder voorzichtig het kapje.
  1. Neem het sleutelblad uit de zender.
Batterij van afstandsbediening vervangen

WAARSCHUWING

Houd batterijen uit de buurt van kinderen, om inslikken te voorkomen. Als u deze instructie negeert, kan dat al dan niet dodelijke verwondingen tot gevolg hebben. Indien ingeslikt, roep onmiddellijk medische hulp in.

Als de batterijklep niet goed sluit, gebruik de afstandsbediening dan niet meer en vervang deze zo snel mogelijk. Houd de afstandsbediening in tussentijd uit de buurt van kinderen. Als u deze instructie negeert, kan dat al dan niet dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.

Zorg dat u oude batterijen op milieuvriendelijke wijze weggooit.Vraag raad aan uw lokale instantie voor recycling van oude accu's.

De afstandsbediening maakt gebruik van een lithium knoopbatterij van drie volt, CR2032 of soortgelijk.

Batterij van afstandsbediening vervangen

  1. Houd de knoppen in de randen van de zender ingedrukt om het kapje te ontgrendelen.Verwijder voorzichtig het kapje.
  1. Neem het sleutelblad uit de zender.

Batterij van afstandsbediening vervangen

  1. Gebruik geschikt gereedschap, zoals een schroevendraaier, om de twee helften van de afstandsbediening voorzichtig uit elkaar te halen.

Batterij van afstandsbediening vervangen

  1. Draai de schroevendraaier in de afgebeelde richting om de twee huishelften van de afstandsbediening van elkaar te scheiden.

Batterij van afstandsbediening vervangen

  1. Verwijder de batterij voorzichtig met de schroevendraaier.
N.B.: Raak de batterijcontacten of de printplaat niet met de schroevendraaier aan.
  1. Plaats een nieuwe batterij met de + naar omlaag gericht.
N.B.: Veeg geen vet van de batterijpolen of het oppervlak aan de achterkant van de printplaat.
  1. Zet de twee huishelften van de afstandsbediening op elkaar vast.
  1. Plaats het sleutelblad terug.
Uw auto vinden

Druk binnen drie seconden tweemaal op de vergrendeltoets op de sleutel.De richtingaanwijzers knipperen.

Informatiemeldingen afstandsbediening

Mededeling Handeling
Sleutel Batterij bijna leeg Spoedig vervangen Wordt weergegeven wanneer de batterij van de afstandsbediening moet worden vervangen.
Zie ook:

Citroen C4. Bij het trekken van een aanhanger
Gewichtsverdeling Verdeel het gewicht in de caravan/ aanhanger gelijkmatig, plaats zware voorwerpen zo dicht mogelijk bij de as en houd u aan de toegestane kogeldruk. Door een geringere l ...

Ford Focus. Elektrische achterklep, handsfree
WAARSCHUWING Het is heel gevaarlijk om in de bagageruimte of laadbak van een auto mee te rijden. Bij een aanrijding is het risico op ernstige verwondingen of overlijden groter voor personen ...

Modellen: