Ford Focus: Afstandsbediening - Auto's met: Sleutel 
	met kliksysteem op afstandsbediening - Sleutels en 
afstandsbediening - Ford Focus - InstructieboekjeFord Focus: Afstandsbediening - Auto's met: Sleutel met kliksysteem op afstandsbediening

Ford Focus / Ford Focus - Instructieboekje / Sleutels en afstandsbediening / Afstandsbediening - Auto's met: Sleutel met kliksysteem op afstandsbediening

Gebruik het sleutelblad om de auto te starten en het bestuurdersportier van buitenaf te ontgrendelen of te vergrendelen.Via de knoppen op de sleutel wordt de afstandsbediening bediend.

Afstandsbediening - Auto's met: Sleutel met kliksysteem op afstandsbediening

Batterij van afstandsbediening vervangen

WAARSCHUWING

Houd batterijen uit de buurt van kinderen, om inslikken te voorkomen. Als u deze instructie negeert, kan dat al dan niet dodelijke verwondingen tot gevolg hebben. Indien ingeslikt, roep onmiddellijk medische hulp in.

Als de batterijklep niet goed sluit, gebruik de afstandsbediening dan niet meer en vervang deze zo snel mogelijk. Houd de afstandsbediening in tussentijd uit de buurt van kinderen. Als u deze instructie negeert, kan dat al dan niet dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.

Zorg dat u oude batterijen op milieuvriendelijke wijze weggooit.Vraag raad aan uw lokale instantie voor recycling van oude accu's.

De afstandsbediening maakt gebruik van een lithium knoopbatterij van drie volt, CR2032 of soortgelijk.

Batterij van afstandsbediening vervangen

  1. Druk op de ontgrendelknop.

Batterij van afstandsbediening vervangen

  1. Plaats een geschikt gereedschap, zoals bijvoorbeeld een schroevendraaier, op de afgebeelde positie en druk de klem voorzichtig in.
  1. Druk de klem naar beneden om het batterijkapje te ontgrendelen.

Batterij van afstandsbediening vervangen

  1. Verwijder voorzichtig het kapje.

Batterij van afstandsbediening vervangen

  1. Plaats een schroevendraaier in de positie zoals afgebeeld om de batterij los te maken.
N.B.: Raak de batterijcontacten of de printplaat niet met de schroevendraaier aan.

Batterij van afstandsbediening vervangen

  1. Verwijder de accu.
  1. Plaats een nieuwe batterij met de + naar omhoog gericht.
N.B.: Veeg geen vet van de batterijpolen of het oppervlak aan de achterkant van de printplaat.
  1. Plaats het batterijdeksel terug.
Uw auto vinden

Druk binnen drie seconden tweemaal op de vergrendeltoets op de sleutel.De richtingaanwijzers knipperen.

Informatiemeldingen afstandsbediening

Mededeling Handeling
Sleutel Batterij bijna leeg Spoedig vervangen Wordt weergegeven wanneer de batterij van de afstandsbediening moet worden vervangen.

Een verloren sleutel of afstandsbediening vervangen U kunt vervangende sleutels of afstandsbedieningen kopen bij een erkende dealer. Erkende dealers kunnen afstandsbedieningen voor de auto programmeren. Zie Afstandsbediening.

Neem contact op met een erkende dealer voor het herprogrammeren van de passieve elektronische startbeveiliging.

Positie back-up passieve sleutel

 Positie back-up passieve sleutel

  1. Verwijder de rubberen mat.
  1. Plaats de passieve sleutel in de afgebeelde positie, met de knoppen omhoog gericht.
Zie ook:

Ford Focus. Portieren ontgrendelen
Druk op de toets om alle portieren te ontgrendelen.De richtingaanwijzers knipperen één keer lang om te bevestigen dat uw auto is ontgrendeld.N.B.: U kunt het bestuurders ...

Citroen C4. Uitnemen van de flacon
Berg de zwarte slang op. Neem het gebogen aansluitstuk van de witte slang los. Houd de compressor rechtop. Draai de flacon aan de onderzijde los. Let op dat er geen afdichtmidde ...

Modellen: