Ford Focus: Alarmknipperlichten - Wat te doen 
bij pech - Ford Focus - InstructieboekjeFord Focus: Alarmknipperlichten

De schakelaar voor de alarmknipperlichten bevindt zich op het instrumentenpaneel.

Gebruik de alarmknipperlichten als uw auto een veiligheidsgevaar vormt voor andere weggebruikers.

De alarmknipperlichten in- of uitschakelen

Druk op de knop om de alarmknipperlichten in te schakelen.

Druk opnieuw op de knop om de alarmknipperlichten uit te schakelen.

N.B.: Alle richtingaanwijzers knipperen.

N.B.: Door langdurig gebruik van de alarmknipperlichten kan de accu leegraken.

N.B.: Afhankelijk van toepasselijke wetten in het land waarvoor de auto is gebouwd, kunnen de alarmknipperlichten worden ingeschakeld wanneer u hard remt.

Gevarenknipperlichten - waarschuwingslampje

Knippert wanneer u de alarmknipperlichten inschakelt.

Eerstehulpset

De EHBO-koffer kan onder de voorste passagiersstoel of in de bagageruimte worden opgeborgen.

Gevarendriehoek

De waarschuwingsdriehoek kan onder de voorste passagiersstoel worden opgeborgen.

Zie ook:

Toyota Auris. Hoofdsteunen
Alle zitplaatsen zijn voorzien van een hoofdsteun. Afstellen in verticale richting Omhoog Trek de hoofdsteun omhoog. Omlaag Duw de hoofdsteun omlaag en houd daarbij de ontgrendelknop in ...

Ford Focus. Sensoren dodehoekinformatiesysteem
De sensoren bevinden zich achter de achterbumper aan beide zijden van uw auto. N.B.: Houd de sensoren vrij van sneeuw, ijs en ernstige vuilaanslag.N.B.: Bedek de sensoren niet met ...

Modellen: