Ford Focus: Algemene informatie - Verlichting - Ford Focus - InstructieboekjeFord Focus: Algemene informatie

Condens in de voor- en achterlampen van de buitenverlichting

Voor- en achterlampen van de buitenverlichting hebben ontluchtingsopeningen ten behoeve van normale wijzigingen in de luchtdruk.

Condensvorming kan een natuurlijke bijkomstigheid van deze constructie zijn. Wanneer vochtige lucht via de ontluchtingsopeningen in de lampeenheid binnendringt, bestaat de mogelijkheid dat condensvorming optreedt wanneer de temperatuur laag is. Wanneer normale condensvorming optreedt, kan zich een licht waas aan de binnenzijde van de lens vormen. Dit fijne waas verdwijnt wanneer de lampen normaal in bedrijf zijn geleidelijk via de ontluchtingsopeningen.

Onder droge weersomstandigheden kan dit oplossen 48 uur duren.

Voorbeelden van acceptabele condensvorming zijn:

Voorbeelden van onacceptabele condensvorming zijn:Ontdekt u onacceptabele condensvorming, laat uw auto dan door een officiële dealer controleren.
Zie ook:

Ford Focus. Veiligheidsgordels vastmaken
WAARSCHUWING Steek de slottong in het gordelslot tot een zachte klik hoorbaar is. Wanneer de veiligheidsgordel niet correct is bevestigd, hoort u geen klik.Zorg dat de veiligheidsgordels co ...

Toyota Auris. Als uw auto in geval van nood tot stilstand moet worden gebracht
Breng de auto alleen in noodgevallen, bijvoorbeeld wanneer de auto niet op de normale manier stilgezet kan worden, als volgt tot stilstand: 1. Trap het rempedaal met beide voeten stevig in. Rem ...

Modellen: