Ford Focus: Audioeenheid - Auto's zonder: SYNC - Audiosysteem - Ford Focus - InstructieboekjeFord Focus: Audioeenheid - Auto's zonder: SYNC

Ford Focus / Ford Focus - Instructieboekje / Audiosysteem / Audioeenheid - Auto's zonder: SYNC

De audioeenheid in- en uitschakelen

Het volume aanpassen

Audioeenheid - Auto's zonder: SYNC

De radio selecteren

Druk op de knop om de radiomodus te selecteren.

Druk opnieuw op de knop om de beschikbare radiobronnen weer te geven.Druk meermaals op de toets om door de beschikbare radiobronnen te bladeren.

Een ander radiostation kiezen

Handmatig afstemmen

Handmatig afstemmen

N.B.: U kunt een ander radiostation kiezen met de zoektoetsen.

N.B.: U kunt radiostations oproepen met de cijfertoetsen voor voorkeuzestations.

Media selecteren

Druk op de knop om de mediamodus te selecteren.

Druk opnieuw op de knop om de beschikbare mediabronnen weer te geven.Druk meermaals op de toets om door de beschikbare mediabronnen te bladeren.

Door de menu-opties bladeren

Door de menu-opties bladeren

Een menu-optie selecteren

Een menu-optie selecteren

Terug naar het vorige scherm

Knop opwaarts zoeken en volgend nummer

Selecteer dit om naar het volgende nummer te gaan.

Houd de knop ingedrukt om snel vooruit door het nummer te gaan.

Knop neerwaarts zoeken en vorig nummer

Selecteer dit om terug te gaan naar het begin van een nummer.

Druk meermaals op de knop om terug te gaan naar vorige nummers.

Houd de knop ingedrukt om snel terug te spoelen.

Media pauzeren of afspelen

Druk in mediamodus op de knop om het afspelen te pauzeren. Druk opnieuw op de knop om het afspelen te hervatten.

Druk in radiomodus op de knop om de radio te dempen. Druk opnieuw op de toets om het dempen ongedaan te maken.

Het scherm uit- en inschakelen

Systeeminstellingen

Geluidsinstellingen

Druk op de knop om de geluidsinstellingen af te stellen. U kunt het geluid optimaliseren voor verschillende stoelposities.

U kunt ook de gevoeligheid van het snelheidsafhankelijke volume inschakelen en instellen.

Een mobiele telefoon gebruiken

U kunt iemand in een lijst met recente oproepen of lijst met contactpersonen bellen of een nummer kiezen.
Zie ook:

Ford Focus. Brandstofkwaliteit - Benzine
WAARSCHUWING Meng diesel niet met benzine, gasohol of alcohol. Dit kan een explosie veroorzaken.Gebruik geen gelode benzine of benzine met additieven die andere metallische bestanddelen bev ...

Ford Focus. Overzicht motorruimte - 1.0L EcoBoost, rechts stuur
Expansiereservoir. Zie Motorkoelvloeistof controleren. Remvloeistofreservoir. Zie Remvloeistof controleren. Oliepeilstaaf. Zie Oliepei ...

Modellen: