Ford Focus: Automatische regeneratie van roetfilter - Dieselroetfilter - Motoremissieregeling - Ford Focus - InstructieboekjeFord Focus: Automatische regeneratie van roetfilter

Ford Focus / Ford Focus - Instructieboekje / Motoremissieregeling / Dieselroetfilter / Automatische regeneratie van roetfilter

WAARSCHUWING

Laat de motor niet stationair draaien of parkeer de auto niet op droge bladeren, droog gras of ander brandbaar materiaal. Het regeneratieproces werkt met bijzonder hoge uitlaatgastemperaturen en na het afzetten van de motor en tijdens en na regeneratie blijft de uitlaat een aanzienlijke hoeveelheid hitte uitstralen. Dit kan brandgevaar opleveren.

De normale bedrijfstemperatuur van het uitlaatsysteem is bijzonder hoog. Voer nooit werkzaamheden uit in de buurt van het uitlaatsysteem en probeer geen delen van het uitlaatsysteem te repareren voordat het uitlaatsysteem is afgekoeld. Wees bijzonder voorzichtig wanneer u werkzaamheden uitvoert in de buurt van de dieseloxidatiekatalysator of het roetfilter. Zelfs wanneer de motor nog maar kort in bedrijf is geweest, worden de dieseloxidatiekatalysator en het roetfilter al extreem heet. Ze blijven heet nadat u de motor uitschakelt.

Het roetfilter in uw auto moet periodiek worden geregenereerd om een goede werking te garanderen. Deze procedure wordt automatisch uitgevoerd door de emissieregeling. Naarmate roetdeeltjes zich ophopen in het systeem, raakt de werking van het filter beperkt. De roetdeeltjes die zich in het filter ophopen, worden op twee verschillende manieren gereinigd: passieve regeneratie en actieve regeneratie. Beide methoden gebeuren automatisch, zonder dat de bestuurder daarvoor een handeling hoeft uit te voeren. Tijdens automatische regeneratie reinigt het systeem het roetfilter door de roetdeeltjes te oxideren. De reiniging vindt onder normale bedrijfsomstandigheden van de motor plaats in meer of mindere mate, afhankelijk van de rijomstandigheden.

Waarschuwingslamp roetfilter. Als de waarschuwingslamp gaat branden, is het roetfilter wellicht overbelast.Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.

Indien het roetfilter bijna of volledig verzadigd is, wordt een waarschuwingslamp of een informatiebericht weergegeven in het informatiedisplay. Rijd met de auto zodat doeltreffende reiniging van het roetfilter mogelijk is.

De waarschuwingslamp blijft branden tot het automatische regeneratieproces is voltooid. Blijf rijden zodat doeltreffende reiniging van het roetfilter mogelijk is totdat de waarschuwingslamp dooft.

Indien geen regeneratie wordt uitgevoerd als dit nodig is, kan dit ervoor zorgen dat het roetfilter verstopt raakt. Indien het roetfilter zo vol raakt dat de grenswaarde voor regeneratie wordt overschreden, schakelt het systeem de mogelijkheid om regeneratie uit te voeren uit. Dit kan schade veroorzaken die niet onder de voertuiggarantie valt.

Voldoet het gebruik van de auto aan een van de volgende voorwaarden:

dan raden we aan dat u het regeneratieproces als volgt ondersteunt:
Als de waarschuwingslamp gaat branden, is het roetfilter wellicht overbelast.Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.

Automatische regeneratie verhoogt de uitlaattemperatuur om de roetdeeltjes te verwijderen. Tijdens de reiniging worden roetdeeltjes omgezet in onschadelijke gassen. Na reiniging gaat het roetfilter verder met het opvangen van schadelijke roetdeeltjes.

Indien de wijze waarop u met uw auto rijdt een doeltreffende reiniging toelaat, kan er een bericht worden weergegeven op het informatiedisplay om aan te geven dat automatische regeneratie wordt uitgevoerd.

Indien de wijze waarop u met uw auto rijdt geen doeltreffende reiniging toelaat, kan een bericht op het informatiedisplay worden weergegeven met instructies om zodanig te rijden dat automatische regeneratie kan worden uitgevoerd.

Het automatische regeneratieproces is het meest doeltreffend wanneer u circa 20 minuten lang met uw auto rijdt met een constante rijsnelheid van 48km/h of hoger. De frequentie en duur van het regeneratieproces variëren afhankelijk van hoe u met uw auto rijdt, de buitentemperatuur en de hoogte. De frequentie varieert tussen 160km en 500km en het regeneratieproces duurt telkens 10 tot 20 minuten.

N.B.: U kunt veranderingen in het geluid van de motor of uitlaat horen gedurende het regeneratieproces.

N.B.: Tijdens regeneratie bij een laag toerental of stationaire motor kan een hete metaalachtige lucht worden geroken en is wellicht een klikkend metaalachtig geluid hoorbaar.Dit wordt veroorzaakt door de tijdens het regeneratieproces bereikte hoge temperaturen. Dit is normaal.

Zie ook:

KIA Cee'd. Controlelampje snelheidsbegrenzing
(indien van toepassing) Het controlelampje voor de snelheidslimiet gaat branden als de snelheidsbegrenzing geactiveerd is door de hendel op het stuurwiel omhoog te bewegen. Het controlelamp ...

Opel Astra. Bedieningsorganen
Stuurwielverstelling Hendel omlaagbewegen, stuurwiel instellen, hendel omhoogbewegen en vergrendelen. Stuurwiel uitsluitend bij stilstaande auto en ontgrendeld stuurslot verstellen. Stuu ...

Modellen: