Ford Focus: Beschrijving van andere rechten en beperkingen - Licentieovereenkomst eindgebruiker - Bijlagen - Ford Focus - InstructieboekjeFord Focus: Beschrijving van andere rechten en beperkingen

Ford Focus / Ford Focus - Instructieboekje / Bijlagen / Licentieovereenkomst eindgebruiker / Beschrijving van andere rechten en beperkingen

UPGRADES EN HERSTELMEDIA: Indien de SOFTWARE door FORD MOTOR COMPANY los van de APPARATEN op media zoals een ROM-chip, cd-rom(s) of via download van het web of andere middelen is geleverd, en is gemarkeerd als "For Upgrade Purposes Only" (uitsluitend voor upgrade-doeleinden) of "For Recovery Purposes Only" (uitsluitend voor herstel-doeleinden) mag u een (1) kopie van dergelijke SOFTWARE op de APPARATEN installeren als vervangende kopie voor de bestaande SOFTWARE, en mag u deze gebruiken in overeenstemming met deze EULA, inclusief eventuele aanvullende EULA-bepalingen die bij de SOFTWARE voor upgrade zijn gevoegd.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN: Alle titel- en intellectuele-eigendomsrechten in en op de SOFTWARE (inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, foto's, animaties, video, audio, muziek, tekst en "applets" verwerkt in de SOFTWARE), het bijbehorende gedrukte materiaal en eventuele kopieën van de SOFTWARE, zijn eigendom van FORD MOTOR COMPANY, of diens partners of leveranciers. De SOFTWARE wordt in licentie gegeven, niet verkocht. U mag de gedrukte materialen bij de SOFTWARE niet kopiëren. Alle aanspraken en intellectuele eigendomsrechten op de inhoud waartoe toegang kan worden verkregen door het gebruik van de SOFTWARE zijn het eigendom van de betreffende eigenaar van inhoud en kunnen beschermd zijn door toepasbaar auteursrecht of andere intellectuele eigendomswetten en verdragen. Deze EULA verleent u geen recht tot het gebruik van dergelijke inhoud buiten het beoogde gebruik. Alle rechten die niet specifiek onder deze EULA zijn toegekend, zijn voorbehouden voor FORD MOTOR COMPANY, diens partners en leveranciers van software van derden en services. Het gebruik van online services waartoe toegang kan worden verkregen via de SOFTWARE kan worden beheerst door de betreffende gebruiksvoorwaarden met betrekking tot dergelijke services. Indien deze SOFTWARE documentatie bevat die uitsluitend in elektronische vorm wordt verstrekt, mag u één kopie van dergelijke elektronische documentatie afdrukken.

EXPORTBEPERKINGEN: U erkent dat de SOFTWARE onderworpen is aan de exportwetgeving van de Verenigde Staten en de Europese Unie. U gaat ermee akkoord om alle toepasselijke internationale en nationale wetten, inclusief de Export Administration Regulations (EAR), evenals beperkingen met betrekking tot eindgebruikers, eindgebruik en bestemming afgegeven door de Verenigde Staten en andere overheden, die op de SOFTWARE van toepassing zijn, na te leven.

HANDELSMERKEN: Deze EULA verleent u geen rechten met betrekking tot enige handelsmerken of servicemerken van FORD MOTOR COMPANY, diens partners en leveranciers van software van derden en services.

PRODUCTONDERSTEUNING: Raadpleeg voor productondersteuning de instructies van FORD MOTOR COMPANY in de documentatie bij de APPARATEN voor productondersteuning, zoals het instructieboekje bij uw voertuig.

Indien u vragen hebt over deze EULA, of om enige andere reden contact wilt opnemen met FORD MOTOR COMPANY, zie dan het adres dat in de documentatie bij de APPARATEN staat.

Geen aansprakelijkheid voor bepaalde schade: BEHALVE ZOALS BIJ WET VERBODEN, KUNNEN FORD MOTOR COMPANY, LEVERANCIERS VAN SOFTWARE VAN DERDEN OF SERVICES EN HUN PARTNERS IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR INDIRECTE, SPECIALE, RESULTERENDE OF INCIDENTELE SCHADE VOORTVLOEIEND UIT OF MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN OF PRESTATIES VAN DE SOFTWARE. DEZE BEPERKING GELDT ZELFS ALS ENIGE REMEDIE NIET AAN ZIJN EERSTE DOEL VOLDOET. ER ZIJN GEEN ANDERE GARANTIES DAN DIE UITDRUKKELIJK VERSTREKT KUNNEN ZIJN VOOR UW NIEUWE VOERTUIG.

Belangrijke veiligheidsinformatie voor SYNC Instructies lezen en opvolgen:

Zie ook:

Ford Focus. ISOFIX verankeringspunten
WAARSCHUWING Gebruik bij toepassing van het ISOFIX systeem een voorziening die voorkomt dat de veiligheidsgordel kan draaien. Wij raden het gebruik van een veiligheidsgordel aan de bovenzij ...

Peugeot 308. Panoramadak
Het elektrisch bedienbare zonnescherm verbetert het thermische comfort en dempt geluiden. Elektrisch bedienbaar zonnescherm Openen Druk op het achterste gedeelte van de schakelaar, tot aan he ...

Modellen: