Ford Focus: Licentieovereenkomst eindgebruiker - Bijlagen - Ford Focus - InstructieboekjeFord Focus: Licentieovereenkomst eindgebruiker

Ford Focus / Ford Focus - Instructieboekje / Bijlagen / Licentieovereenkomst eindgebruiker

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS (EULA) VAN VOERTUIGSOFTWARE

INDIEN U NIET INSTEMT MET DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS ("EULA") MAG U DE APPARATEN NIET GEBRUIKEN EN MAG U DE SOFTWARE NIET KOPIËREN. MET IEDER GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT HET GEBRUIK ERVAN OP DE APPARATEN, STEMT U IN MET DEZE EULA (OF BEKRACHTIGT U UW EERDERE TOESTEMMING).

TOEKENNING VAN SOFTWARELICENTIE: Met deze EULA wordt u de volgende licentie toegekend:

Zie ook:

Ford Focus. Muziek streamen van een Bluetooth-apparaat
Controleer de compatibiliteit van uw apparaat op de website van Ford voor uw regio.Koppel uw apparaat. Zie Telefoon. Selecteer Sources. Selecteer Bluetooth. Nummers zoeken op ...

Ford Focus. Portierrandbescherming
WerkingDe voor- en achterportieren hebben een inklapbare plastic portierrandbescherming die op zijn plaats klapt wanneer u een portier opent. De portierrandbescherming beschermt de rand van ...

Modellen: