Ford Focus: Een koplamp verwijderen - Onderhoud - Ford Focus - InstructieboekjeFord Focus: Een koplamp verwijderen

Ford Focus / Ford Focus - Instructieboekje / Onderhoud / Een koplamp verwijderen

WAARSCHUWING

Schakel de verlichting en het contact uit. Het nalaten hiervan kan ernstig lichamelijk letsel tot gevolg hebben.

Lampen en gekoppelde componenten worden heet tijdens gebruik. Laat ze afkoelen voordat u ze verwijdert.

Een koplamp verwijderen

  1. Gebruik geschikt gereedschap, zoals een kleine platte schroevendraaier, om de middelste pen voorzichtig omhoog te tillen en verwijder vervolgens de klem van de bekleding.
  1. Verwijder de schroeven die de lampunit op zijn plaats houden.

Een koplamp verwijderen

  1. Hef de achterkant van de koplamp voorzichtig omhoog om deze los te maken van het onderste bevestigingspunt.
  1. Verwijder de koplamp.
N.B.: Wees voorzichtig bij het verwijderen van de lamp. Er zijn breekpunten naast de bevestigingsschroeven van de koplamp, die ontworpen zijn om te worden gescheiden bij een botsing.
  1. Trek de multistekker los.
  1. Breng de onderdelen in omgekeerde volgorde aan.
Zie ook:

Ford Focus. Assistentie midden rijstrook in- en uitschakelen
De indicatie verschijnt op het informatiedisplay. Wanneer het systeem is ingeschakeld, verandert de indicator om de status van het systeem aan te geven. Grijs wijst ero ...

Ford Focus. Apps
N.B.: Ga voor meer informatie over de beschikbare apps naar de regionale website van Ford. Wanneer u een app voor het eerst start via het systeem, wordt u mogelijk gevraagd om bep ...

Modellen: