Ford Focus: Elektrische handrem - Automatische 
transmissie - Remmen - Ford Focus - InstructieboekjeFord Focus: Elektrische handrem - Automatische transmissie

Ford Focus / Ford Focus - Instructieboekje / Remmen / Elektrische handrem - Automatische transmissie

WAARSCHUWING

Trek de parkeerrem altijd volledig aan en zorg dat u de auto in de parkeerstand (P) zet. Als u deze instructie negeert, kan dat letsel of de dood tot gevolg hebben.

Als u langere afstanden rijdt terwijl de parkeerrem is ingeschakeld, kunt u het remsysteem beschadigen.

De elektrische parkeerrem werkt niet als de voertuigaccu bijna leeg is.

Uw auto heeft een elektrische parkeerrem. U bedient deze met een schakelaar in plaats van een hendel. De schakelaar bevindt zich op de middenconsole of aan de linkerzijde van het stuurwiel, op het onderste deel van het dashboard.

N.B.: De elektrische parkeerrem maakt geluid wanneer deze wordt ingeschakeld. Dit is normaal.

De elektrische parkeerrem inschakelen

De rode waarschuwingslamp knippert tijdens gebruik en brandt wanneer de parkeerrem is ingeschakeld.

N.B.: De lamp blijft korte tijd branden nadat u het contact uitschakelt.

Als de lamp blijft knipperen of niet gaat branden, is er een storing in het systeem.Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.

N.B.: U kunt de elektrische parkeerrem inschakelen wanneer het contact is uitgeschakeld.

N.B.: De elektrische parkeerrem wordt wellicht automatisch ingeschakeld wanneer u in de parkeerstand (P) schakelt. Zie Automatische transmissie.

De elektrische parkeerrem inschakelen in een noodsituatie

N.B.: Schakel de elektrische parkeerrem niet in terwijl de auto in beweging is, behalve in noodsituaties. Als u de elektrische parkeerrem meermaals gebruikt om uw auto af te remmen of tot stilstand te brengen, kunt u het remsysteem beschadigen.

U kunt de elektrische parkeerrem gebruiken om de auto af te remmen of tot stilstand te brengen in een noodsituatie.

De rode waarschuwingslamp gaat branden, er klinkt een geluidssignaal en de remlichten worden ingeschakeld.

De elektrische parkeerrem blijft de auto afremmen totdat u de schakelaar loslaat.

De elektrische parkeerrem handmatig vrijzetten

Zet het contact aan.

Druk op het rempedaal en houd het ingedrukt.

De rode waarschuwingslamp wordt uitgeschakeld.

Als de lamp blijft branden of knippert, is er een storing in het systeem.Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.

Vertrekken met een aanhanger op een helling

Druk op het rempedaal en houd het ingedrukt.

Trek de schakelaar omhoog en houd deze vast. Laat de schakelaar los en vertrek zoals gebruikelijk.

Schakel in een versnelling.

Trap het gaspedaal in totdat de motor voldoende koppel heeft opgebouwd om te voorkomen dat uw auto op de helling achteruitrijdt.

De elektrische parkeerrem automatisch vrijzetten

Sluit het bestuurdersportier.

Schakel in een versnelling.

Trap het gaspedaal in en vertrek zoals gebruikelijk.

De rode waarschuwingslamp wordt uitgeschakeld.

Als deze blijft branden of knippert, is de elektrische parkeerrem niet vrijgezet. Zet de parkeerrem handmatig vrij.

De elektrische parkeerrem vrijzetten als de voertuigaccu bijna leeg is

Sluit een hulpaccu aan op de voertuigaccu om de elektrische parkeerrem vrij te zetten als de voertuigaccu bijna leeg is. Zie Het voertuig starten met hulpstartkabels.

Informatiemeldingen elektrische parkeerrem

Mededeling Handeling
Parkeerrem Storing Onderhoud nu! De elektrische parkeerrem is defect.Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.
Parkeerrem niet gedeactiveerd De elektrische parkeerrem is niet vrijgezet. Zet de elektrische parkeerrem handmatig vrij. Als het bericht blijft verschijnen, laat uw auto dan zo snel mogelijk controleren.
Parkeerrem niet geactiveerd De elektrische parkeerrem is niet ingeschakeld. Schakel de elektrische parkeerrem in. Als het bericht blijft verschijnen, laat uw auto dan zo snel mogelijk controleren.
Parkeerrem Gebruik schakelaar voor deactivering De elektrische parkeerrem is niet automatisch vrijgezet. Zet de elektrische parkeerrem handmatig vrij.
Parkeerrem Voor deactivering rempedaal en schakelaar indrukken U hebt het rempedaal niet ingetrapt. Trap het rempedaal in om de parkeerrem vrij te zetten.
Parkeerrem Beperkte functie Onderhoud zsm De elektrische parkeerrem is defect.Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.
Parkeerremsysteem oververhit De elektrische parkeerrem is oververhit. Laat de elektrische parkeerrem afkoelen.
Parkeerrem gedeactiveerd De elektrische parkeerrem is vrijgezet.
Parkeerrem deactiveren De elektrische parkeerrem is niet vrijgezet. Zet de elektrische parkeerrem handmatig vrij. Als het bericht blijft verschijnen, laat uw auto dan zo snel mogelijk controleren.
Parkeerrem geactiveerd De elektrische parkeerrem is ingeschakeld.
Zie ook:

Ford Focus. Zijgordijnairbags
WAARSCHUWING Plaats geen voorwerpen en bevestig geen apparatuur op of bij de hemelbekleding bij de zijrail. Zo voorkomt u dat ze in contact kunnen komen met de gordijnairbag als die wordt ...

Toyota Auris. Starten van de motor
Multidrive CVT Controleer of de parkeerrem is geactiveerd. Controleer of de selectiehendel in stand P staat. Ga op de bestuurdersstoel zitten en trap het rempedaal stevig in. Zet het contact ...

Modellen: