Ford Focus: Elektrische handrem - Handgeschakelde 
	versnellingsbak - Remmen - Ford Focus - InstructieboekjeFord Focus: Elektrische handrem - Handgeschakelde versnellingsbak

Ford Focus / Ford Focus - Instructieboekje / Remmen / Elektrische handrem - Handgeschakelde versnellingsbak

WAARSCHUWING

Trek de parkeerrem altijd volledig aan. Als u deze instructie negeert, kan dat letsel of de dood tot gevolg hebben.

Als u langere afstanden rijdt terwijl de parkeerrem is ingeschakeld, kunt u het remsysteem beschadigen.

De elektrische parkeerrem werkt niet als de voertuigaccu bijna leeg is.

Uw auto heeft een elektrische parkeerrem. U bedient deze met een schakelaar in plaats van een hendel. De schakelaar bevindt zich op de middenconsole.

N.B.: De elektrische parkeerrem maakt geluid wanneer deze wordt ingeschakeld. Dit is normaal.

De elektrische parkeerrem inschakelen

De rode waarschuwingslamp knippert tijdens gebruik en brandt wanneer de parkeerrem is ingeschakeld.

N.B.: De lamp blijft korte tijd branden nadat u het contact uitschakelt.

Als de lamp blijft knipperen of niet gaat branden, is er een storing in het systeem. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.

N.B.: U kunt de elektrische parkeerrem inschakelen wanneer het contact is uitgeschakeld.

N.B.: Als de auto wordt geparkeerd op een helling en naar boven wijst, selecteer dan de eerste versnelling en draai het stuur weg van de stoeprand.

N.B.: Als de auto wordt geparkeerd op een helling en naar beneden wijst, selecteer dan de achteruitversnelling en draai het stuur richting de stoeprand.

De elektrische parkeerrem inschakelen in een noodsituatie

N.B.: Schakel de elektrische parkeerrem niet in terwijl de auto in beweging is, behalve in noodsituaties. Als u de elektrische parkeerrem meermaals gebruikt om uw auto af te remmen of tot stilstand te brengen, kunt u het remsysteem beschadigen.

U kunt de elektrische parkeerrem gebruiken om de auto af te remmen of tot stilstand te brengen in een noodsituatie.

De rode waarschuwingslamp gaat branden, er klinkt een geluidssignaal en de remlichten worden ingeschakeld.

De elektrische parkeerrem blijft de auto afremmen totdat u de schakelaar loslaat.

De elektrische parkeerrem handmatig vrijzetten

Zet het contact aan.

Druk op het rempedaal en houd het ingedrukt.

De rode waarschuwingslamp wordt uitgeschakeld.

Als de lamp blijft branden of knippert, is er een storing in het systeem. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.

Vertrekken met een aanhanger op een helling

Druk op het rempedaal en houd het ingedrukt.

Trek de schakelaar omhoog en houd deze vast. Laat de schakelaar los en vertrek zoals gebruikelijk.

Schakel in een versnelling.

Trap het gaspedaal in totdat de motor voldoende koppel heeft opgebouwd om te voorkomen dat uw auto op de helling achteruitrijdt.

De elektrische parkeerrem automatisch vrijzetten

Sluit het bestuurdersportier.

Schakel in een versnelling.

Trap het gaspedaal in en vertrek zoals gebruikelijk.

De rode waarschuwingslamp wordt uitgeschakeld.

Als deze blijft branden of knippert, is de elektrische parkeerrem niet vrijgezet. Zet de parkeerrem handmatig vrij.

N.B.: De elektrische parkeerrem kan worden vrijgezet als u het koppelingspedaal loslaat en het gaspedaal intrapt terwijl de transmissie in de neutraalstand staat.

De elektrische parkeerrem vrijzetten als de voertuigaccu bijna leeg is

Sluit een hulpaccu aan op de voertuigaccu om de elektrische parkeerrem vrij te zetten als de voertuigaccu bijna leeg is. Zie Het voertuig starten met hulpstartkabels.

Informatiemeldingen elektrische parkeerrem

Mededeling Handeling
Parkeerrem Storing Onderhoud nu! De elektrische parkeerrem is defect.Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.
Parkeerrem niet gedeactiveerd De elektrische parkeerrem is niet vrijgezet. Zet de elektrische parkeerrem handmatig vrij. Als het bericht blijft verschijnen, laat uw auto dan zo snel mogelijk controleren.
Parkeerrem niet geactiveerd De elektrische parkeerrem is niet ingeschakeld. Schakel de elektrische parkeerrem in. Als het bericht blijft verschijnen, laat uw auto dan zo snel mogelijk controleren.
Parkeerrem Gebruik schakelaar voor deactivering De elektrische parkeerrem is niet automatisch vrijgezet. Zet de elektrische parkeerrem handmatig vrij.
Parkeerrem Voor deactivering rempedaal en schakelaar indrukken U hebt het rempedaal niet ingetrapt. Trap het rempedaal in om de parkeerrem vrij te zetten.
Parkeerrem Beperkte functie Onderhoud zsm De elektrische parkeerrem is defect.Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.
Parkeerremsysteem oververhit De elektrische parkeerrem is oververhit. Laat de elektrische parkeerrem afkoelen.
Parkeerrem gedeactiveerd De elektrische parkeerrem is vrijgezet.
Parkeerrem deactiveren De elektrische parkeerrem is niet vrijgezet. Zet de elektrische parkeerrem handmatig vrij. Als het bericht blijft verschijnen, laat uw auto dan zo snel mogelijk controleren.
Parkeerrem geactiveerd De elektrische parkeerrem is ingeschakeld.
Zie ook:

Peugeot 308. Handmatig verstelbare voorstoelen
Uit veiligheidsoverwegingen mogen de stoelen uitsluitend bij stilstaande auto worden versteld. Verstelling in lengterichting Til de beugel op en schuif de stoel in de gewenste stand. Hoo ...

Peugeot 308. Allesdragers monteren
Monteer de allesdragers uitsluitend op de vier verankeringspunten op de dakrand. Deze punten zijn niet zichtbaar als de portieren zijn gesloten. Gebruik door PEUGEOT goedgekeurde accessoir ...

Modellen: