Ford Focus: Handmatige regeneratie starten - Dieselroetfilter - Motoremissieregeling - Ford Focus - InstructieboekjeFord Focus: Handmatige regeneratie starten

U kunt handmatig regeneratie alleen starten via het informatiedisplay terwijl de motor op normale bedrijfstemperatuur draait. Zie Information Messages.

N.B.: Tijdens het gebruik van handmatige regeneratie ziet u mogelijk een kleine hoeveelheid witte rook. Dit is normaal.

N.B.: Indien u een pedaal intrapt tijdens handmatige regeneratie, kan de motor worden uitgeschakeld. Om het uitlaatsysteem te beschermen, kunt u de motor wellicht 10 minuten lang niet opnieuw starten.

Als er een waarschuwing brandt, kunt u mogelijk geen handmatige regeneratie starten.

Om handmatige regeneratie te starten, bladert u vanuit het hoofdmenu naar:

Mededeling Actie en omschrijving
Instellingen Druk op de toets OK of op de pijl naar rechts.
Uitlaatfilter vol Snel reinigen Druk op de toets OK of op de pijl naar rechts.
Selecteer het volgende:
Limiet roet- filter bereikt Nu reinigen Druk op de toets OK of op de pijl naar rechts. Volg zo nodig de instructies over de uitlaatstand om de handmatige regeneratie te starten. Zorg dat u elke instructie goed begrijpt. Het informatiedisplay bevestigt dat de regeneratie is gestart en wanneer deze voltooid is.
Uitlaatfilter overvol Nu reinigen Druk op de toets OK of op de pijl naar rechts. Volg zo nodig de instructies over de uitlaatstand om de handmatige regeneratie te starten. Zorg dat u elke instructie goed begrijpt. Het informatiedisplay bevestigt dat de regeneratie is gestart en wanneer deze voltooid is.

N.B.: U kunt de handmatige regeneratie niet gebruiken voordat het belastingspercentage van het roetfilter 100 procent heeft bereikt. Het belastingspercentage van het roetfilter fluctueert tijdens het rijden door automatische regeneratie.

Wanneer u de handmatige regeneratie start, neemt het motortoerental toe tot circa 2000-2500 omw/min en stijgt de snelheid van de koelventilator. Tijdens het regeneratieproces kunt u merken dat de motor meer lawaai maakt doordat de koelventilator en het motortoerental toenemen.

Afhankelijk van de hoeveelheid roetdeeltjes die door het roetfilter zijn verzameld, varieert het regeneratieproces, afhankelijk van de buitentemperatuur en de hoogte. Handmatige regeneratie kan tot 40 minuten duren.

Wanneer de handmatige regeneratie voltooid is, gaan de koelventilator en het motortoerental weer normaal stationair draaien. Na afloop van elke regeneratie blijft het uitlaatsysteem enkele minuten lang erg heet. Verplaats de auto niet boven droge bladeren, droog gras of ander brandbaar materiaal, voordat het uitlaatsysteem voldoende tijd heeft gehad om af te koelen.

Handmatige regeneratie onderbreken of annuleren

U kunt de handmatige regeneratie onderbreken of annuleren door de motor uit te zetten. U kunt handmatige regeneratie wellicht onderbreken of annuleren door een pedaal in te trappen.

N.B.: Om het uitlaatsysteem te beschermen, kunt u de motor wellicht 10 minuten lang niet opnieuw starten.

Afhankelijk van hoelang de handmatige regeneratie heeft gewerkt, is het mogelijk dat er onvoldoende tijd was om de roetdeeltjes te verwijderen. Na de regeneratie kan het uitlaatsysteem nog enkele minuten lang erg heet zijn.

Als u de motor hebt uitgeschakeld tijdens handmatige regeneratie, zal u merken dat er turboflutter optreedt. Dit is een normaal gevolg van het uitschakelen van een dieselmotor tijdens gebruik van de turbocompressor.

Handmatige regeneratie met automatische regeneratieregeling

Indien bij het gebruik van de auto de motor aanzienlijk veel stationair draait, vaak met lage rijsnelheden van minder dan 40km/h wordt gereden of veelvuldig korte afstanden worden gereden waarbij de motor niet volledig op bedrijfstemperatuur komt, is het mogelijk dat het roetfilter onvoldoende wordt gereinigd door automatische regeneratie. U kunt het automatische regeneratieproces uitschakelen totdat u de mogelijkheid hebt om met uw auto te rijden op een wijze die doeltreffende reiniging toelaat, bijvoorbeeld door circa 20 minuten lang met een constante rijsnelheid van 48km/h of hoger te rijden. Vervolgens kunt u de automatische regeneratie weer inschakelen om het roetfilter te reinigen.

Om de automatische regeneratieregeling in en uit te schakelen, bladert u vanuit het hoofdmenu naar:

Mededeling Actie en omschrijving
Informatie Druk op de toets OK of op de pijl naar rechts.
Bestuurd. ass. Druk op de toets OK of op de pijl naar rechts.
Automatische uitlaatreiniging uit Vink het vakje aan om automatische regeneratie uit te schakelen. Verwijder het vinkje om automatische regeneratie in te schakelen.
Zie ook:

Opel Astra. Remmen
Het remsysteem omvat twee onafhankelijke remkringen. Wanneer een remkring uitvalt, kan de auto nog met de andere kring worden afgeremd. De remvertraging wordt echter alleen bereikt wanneer u he ...

Toyota Auris. Extra verwarming
Deze zorgt ervoor dat het interieur van de auto warm blijft onder zeer koude omstandigheden. Aan/uit De extra verwarming gaat ongeveer 30 seconden nadat op de toets gedrukt wordt werken, en het ...

Modellen: